ISSUE: 1/1997

  • Volume 1
  • Number 1
  • 1997

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Wpływ instytucjonalizacji powiązań międzynarodowych na procesy transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Language: Polish

Pages: 57-72

How to Cite:

Harvard

Jasiecki, K. (1997) "Wpływ instytucjonalizacji powiązań międzynarodowych na procesy transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/1997, pp. 57-72.

APA
Chicago