ISSUE: 2/2016

  • Volume 78
  • Number 2
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Konsekwencje ekonomii neoliberalnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej

Influence of Neoliberal Economy on Social and Economic Development of European Union

Abstract

Neoliberal policy has been an ongoing worldwide strategy for more than thirty years. It concentrates on fast and common growth, however has caused great imbalance between poor and rich, led to exploitation of the natural environment and overestimated financial sector’s role in the global economy.
The article describes three issues which should be identified as direct results of market mechanism: economic crisis, growth of precariat and upcoming ecological catastrophe. We cannot think about the future of our globe without finding the solution to those outstanding issues. The current state of the world requires us to create sustainable development based on knowledge and social consciousness.

References

Chang H., 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Chang H., Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej: razem czy osobno?, red. Góralczyk B., Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Klein N., This Changes Everything. Capitalism vs. The Climate, Simon & Schuster, New York 2014.

Kołodko G. Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.

Sadowski Z., Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.

Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007.
Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: Polska Akademia
Nauk, Kraków 2013.

Language: Polish

Pages: 89-110

How to Cite:

Harvard

Gontarek, A. (2016) "Konsekwencje ekonomii neoliberalnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2016, pp. 89-110.

APA
Chicago