ISSUE: 1/2019

  • Volume 23
  • Number 1
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Ethnopolitics of the Ukrainian in Historical and Political Science Discourses

Abstract

Ethnopolitics of the Ukrainian State (April–December 1918) has for a long period of time remained beyond the scope of historical-political research. The purpose of this article is to draw attention to the policy of the Ukrainian authorities towards national minorities in Ukraine. By relying on little-known historical sources and summarizing the elaborations of various scientists, the author tried to show how the ethnonational policy was really being implemented in the Ukrainian State and why the Ukrainian-Russian relations had become a decisive factor in interethnic processes. Furthermore, at the beginning of the XXI century the interethnic and interstate relations of Ukraine continue to remain relevant.

References

Abramovych R., Edinstvo, “Hebrew Worker”, 15 May 1918, no. 1.

Andriyevsky V., From the past. Vol. II. From Hetman to the Directory. Part One. Hetman. Part 41, Berlin 1923.

Baumgart W., General Groener und die deutsche Besatzungspolitik in der 1919, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”, no. 21/1970.

Central State Archive of the Highest Authorities and Administration of Ukraine, Fond 1236, description 1, case 21.

Chebotok N., Derzhavna natsionalna polityka v Ukraini 1917–1921 rr., Kyiv 2005.

Cherikover I., Antisemitizm i pogromy na Ukraine 1917–1918, Berlin 1923.

Denikin A., Ocherki russkoi smuty, in: Revolutsiya na Ukraine po memuaram belyh, Moscow–Leningrad 1930.

Do pervisnogo stanu, “The New Council”,12 July, 1918, no. 112. Central State Archive of Public Associations of Ukraine, Fond 268, description 1, case 6.

Dontsov D., Rik 1918, Kyiv–Toronto–Ontario 1954.

Doroshenko D., Istoriya Ukrainy 1917–1923 r. Tom 1,

Doba Tsentralnoi Rady, Uzhgorod 1932. Dr. Pavlo Rohrbach i Axel Shmidt pro perevorot na Ukraini, “Novel of Politics, Literature and Life, Part 25/1918.

Ekelchyk S. Pavlo Skoropadsky, in: History of Ukraine in personalities XIX– XX cent., Kyiv 1995.

Goldelman S., Zhydivska natsionalna avtonomiya v Ukraini 1917–1920, Munich–Paris– Jerusalem 1967.

Gramota do vsyogo ukrainskogo narodu, “State Newswire”, 16 May 1918, no. 1.

Gryshchenko Yu., Natsionalne pytannya v Ukraini u 1917–1921 rokah, “Ukrainian Historical Collection”, no. 18/2015.

Gusev V., Zakon Tsentralnoi Rady ‘Pro personalnu avtonomiyu’: peredumovy pryinyattya, istorii, uroky, “Scientific notes of the Institute of Political and Ethnic Studies”, issue 34/–2007.

Hetman P. P. Skoropadsky. Ukraina na perelome. 1918 god, ed. O. Ivantsova, Collection of documents, Moscow 2014.

Hrushevsky M., Svitova vijna i revolutsiya. Ukrainska Narodna Respublika, Part 113, 1919.

Istoriya ukrainskoi Konstytutsii, eds. A. Slyusarenko, M. Tomenko, Kyiv 1997.

Khrystyuk P., Zamitky i materialy do istorii ukrainskoi revolutsii. 1917–1920, Vol. III. The Ukrainian Sociological Institute, 1921.

Kotlyar Yu., Povstanskyi ruh etnichnyh menshyn Pivdnya Ukrainy 1917–1931, Kyiv–Mykolaiv 2008, Book 1.

Krasnov P., Vsevelikoe Voisko Donskoe, http://militera.lib.ru/memo/russian/krasnov_pn2/index.html.

Lazarovych M., Etnopolityka Ukrainskoi Tsentralnoi Rady ta Drugogo Hetmanatu shchodo natsionalnyh menshyn: comparatyvnyi analiz, “Bulletin of the Kyiv National Linguistic University, Series History, Economics, Philosophy”, no. 17/2012.

Lazarovych M., Etnopolityka ukrainskoi vlady doby natsionalno-vyzvolnyh zmagan 1917–1921 rokiv: comparatyvnyi analiz, Ternopil 2013.

Lechtenberg G., Vospominaniya ob ‘Ukraine’ 1917–1918, Berlin 1921.

Mazlach S., Do hvyli: Sho dietsya na Vkraini ta z Ukrainoyu?, Saratov 1919.

Natsionalni vidnosyny v Ukraini u XX st. Zbirnyk dokumentiv i materialiv, ed. I. Kuras, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of National Relations and Political Science, Kyiv 1994.

Nezabutni roky. Spogady uchasnykiv Velykoi Zhovtnevoi sotsialistychnoi revolutsii ta gromadyanskoi vijny na Ukraini, Kyiv 1967.

Nikovsky A., Kadetska tragikomediya, “The New Council”, May 12, 1918, no. 74.

Shapoval M., Velyka revolutsiya i ukrainska vyzvolna programa, Prague 1927.

Skoropadsky P., Spogady. Kinets 1917 – gruden 1918 r., Kyiv–Philadelphia 1995. “State Newswire”, 12 July 1918, no. 21. “State Newswire”, 14 July 1918, no. 22. “State Newswire”, 18 July 1918, no. 23.

Svechin M., Zapiski starogo generala o bylom, Nice 1964.

Tatishchev A., Zemli i lyudi. V gusche pereselencheskogo dvizheniya 1906– 1921., Moscow 2001.

Trubetskoy G., Gody smut i nadezhd. 1917–1919, Montreal 1981.

Ustymenko V., Etnonatsionalna polityka yak factor derzhavotvorennya v Ukraini 1917–1920, Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 2010.

Vynnychenko V., Vidrodzhennya natsii. Istoriya ukrainskoi revolutsii 1917 – gruden 1919. Part III, Kyiv–Vienna 1920.

Yefremov S., Paradoksalne ministerstvo, “The New Council”, 10 May 1918, no. 72.

Language: English

Pages: 173-191

How to Cite:

Harvard

Ladnyi, Y. (2019) "Ethnopolitics of the Ukrainian in Historical and Political Science Discourses". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2019, pp. 173-191. DOI: 10.33067/SE.1.2019.10

APA
Chicago