ISSUE: 2/2020

  • Volume 24
  • Number 2
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Brexit and Its Impact on Poland’s Policy Towards Europe – An Attempt to Forecast

Abstract

Brexit has betrayed the disadvantages of the European project along with the fact that European institutions have no desire to conduct deeper reforms. Brexit cannot be considered without the stance that the British have developed not only in the last few years but generally over the period of its integration with continental Europe. A study shows the political consequences of the UK’s exit from the European Union alog with the potential scenarios of Poland’s European policy in the next 2–3 years. This article presents three scenarios for the development of Poland’s European policy, i.e. the British scenario, a conservative scenario and a pro-European scenario. In addition, this article aims to show the potential activities of the Polish government in the context of selected scenarios for the development of the situation in Europe. Currently, the most likely is the British scenario, where the Polish government concentrates on those areas of integration that are important to it. The European Union will be treated by Poland as an economic organization providing access to the common European market as well as political support in the event of disputes with the powers. The adoption of the British scenario by Poland assumes an evolutionary drift towards polexit. The least realistic choice of scenario is the strongly pro-European approach. This would require a total change in Poland’s European policy strategy and the abandoning of internal reforms.

References

Bielecki T., Spór o praworządność i budżet w Radzie UE. Ustępstwa wobec Polski nie spodobały się niektórym ministrom, „Gazeta Wyborcza”, 18.02.2020.

Chojan A., Grupa Wyszehradzka w polityce zagranicznej Polski – między współpracą a rywalizacją, „Biuletyn Zakładu Europeistyki ISP PAN”, no. 4/2016.

Chojan A., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej, in: Globalna Strategia na rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – wybrane aspekty i uwarunkowania, ed. M.J. Tomaszyk, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.

Cianciara A.K., W poszukiwaniu alternatywnych modeli integracji: Europa jako klub klubów, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, no. 4/2015.

Dahl M., Skomorokhova Y., The Balance of Power in the European Union after Brexit, „Studia Europaea” 2017, DOI: https://doi.org/10.24193/ subbeuropaea.2017.3.12.

EU speech at Bloomberg, UK government’s website, https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg (access 10.04.2020).

Firmy przenoszą się z Wielkiej Brytanii do Holandii z powodu brexitu, https://www. polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2359683,Firmy-przenosza-sie-zWielkiej-Brytanii-do-Holandii-z-powodu-brexitu (access 11.04.2020).

Fiszer J.M., Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej po brexicie. Implikacje dla Polski, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, no. 4/2017.

Fiszer J.M., Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część I , „Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 9/2015, DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.3.

Information of the Minister of Foreign Affairs on Polish Foreign Policy in 2016.

Kearns I., Collapse: Europe After The European Union, Biteback Publishing, London 2018.

Kleinowski M., The impact of Brexit on the member states’ ability to build blocking coalitions in the Council, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 2/2019, DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.1.

Orłowski W., Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej w kontekście zmian globalnych, in: Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, eds. A. Kukliński, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.

Postrzeganie Unii Europejskiej i jej instytucji, „Komunikat z badań CBOS”, no. 32/2020.

Szymańska J., Szczepanik M., Reakcja Unii Europejskiej na epidemię korona wirusa, „Biuletyn PISM”, March 17, 2020.

Szymańska J., Zaręba Sz., Wpływ brexitu na głosowanie w Radzie UE, „Biuletyn PISM”, 8.04.2019.

Thies W.J., Is the EU Collapsing?, „International Studies Review”, vol. 14, no. 2/2012, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2012.01110.x.

Zdrowie a fundusze strukturalne , Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/health/funding/future_health_budget_pl (access 10.04.2020).

Language: English

Pages: 91-104

How to Cite:

Harvard

Chojan, A. (2020) "Brexit and Its Impact on Poland’s Policy Towards Europe – An Attempt to Forecast". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2020, pp. 91-104. DOI: 10.33067/SE.2.2020.5

APA
Chicago