Issue: 1/2024

  • Volume 28
  • Number 1
  • 2024

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Biography

PhD, Assistant Professor at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. Earned her PhD in Humanities in the field of Political Science from the University of Warsaw in 2006. Her research interests include the roles and activities of non-state actors in international politics, the international order, and transnationality, with special attention on international migration through the prism of international politics and global challenges. Selected recent publications: J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Migration, Right-Wing Parties and Democracy: Case of Poland, ”Eurasian Studies Quarterly”, no. 10/2020; D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, in: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, eds. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2018; D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, no. 4/2017.