ISSUE: 3/2023

  • Volume 27
  • Number 3
  • 2023

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

An Alternative Resolution of International Disputes: A Review of the Polish Approach

Abstract

In the age of globalisation, alternative forms of dispute resolution (ADR) are gaining new importance. In Poland, an increasing number of mediations and arbitrations in international (cross-border) cases are being observed. However, the number and importance of international ADR in Poland is much lower than in other European countries.
Polish advocates and legal advisers, experienced in conducting international arbitration and mediation, explain the Polish specificity, genesis, and perspectives of ADR in international disputes. The comparison of lawyers’ experiences with the collected data thoroughly describes the state of out-of-court forms of dispute resolution in these types of situations.
The study, based on interviews with Polish jurists, statistical data analysis, and an analysis of nonreactive materials, demonstrates the far-reaching deficiencies and problems of the Polish system of alternative dispute resolution in transnational cases.

References

2 nd Alternative Dispute Resolution (ADR) Assembly (2021) Presentations. Available at: https://adr-assembly.b2match.io/page-641 (Access 11.07.2023).

Abel, R.L. (1985) Lawyers and the power to change, Law and policy. Oxford: Blackwell.

Alexander, N., Walsh, S. and Svatos, M. (eds.) (2017) EU Mediation Law Handbook: Regulatory Robustness Ratings for Mediation Regimes. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V. DOI: https://doi.org/10.54648/joia2018007.

Arbitrzy (2021) Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Available at: https://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl-PL/arbitrator/o-sadzie/arbitrzy (Access 11.07.2023).

ATLAS.ti (2021). Available at: https://atlasti.com/ (Access 11.07.2023).

Babbie, E.R. (2008) Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barabas, M. (2018) „Mediacja cywilna w polskim i włoskim systemie prawnym – próba porównania. Analiza pomysłu wprowadzenia obligatoryjnej mediacji cywilnej w Polsce”, Studia Iuridica. No. 76, pp. 9–31. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8607.

Biel, Ł. and Jopek-Bosiacka, A. (2016). Country Report: Poland in Townsley, B. (ed.) Understanding Justice an Enquiry into Interpreting in Civil Justice and Mediation. London: Middlesex University.

Bogucki, A. (2018) „Mediacja w działalności gospodarczej”, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. No. 1, pp. 17–25. DOI: https://doi.org/10.15290/sp.2000.10.19.

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych (2021) Available at: http://mediacje.kirp.pl/ (Access 11.07.2023).

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2021) Available at: http://centrummediacji.nra.pl/ (Access 11.07.2023).

Charmaz, K. (2013) Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechomska, J. (2006) „Funkcjonowanie systemu SOLVIT oraz główne obszary interwencji”, Wspólnoty Europejskie. Vol. 11(180), pp. 17–23.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress” (2013) Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013DC0401 (Access 11.07.2023).

Czyżowska, N. (2018) „Mediacje w szkole: narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli”, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio. Vol. 34(2), pp. 197–206.

De Boisseson, M. (1999) “Thoughts on the Future of ADR in Europe: A Critical Approach”, Arbitration International. Vol. 15(4), pp. 349–357. DOI: https://doi.org/10.1093/arbitration/15.4.349.

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, 2008. 136.

European Commission (2019) Economic and Social Committee on the application of Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council on online dispute resolution for consumer disputes.

European Commission. (2021a) Online Dispute Resolution (www document). Eur. Comm. Available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr (Access 11.07.2023).

European Commission. (2021b) Single Market Scoreboard – SOLVIT (www document). Single Mark. Scorebrd. Available at: https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard (Access 11.07.2023).

European Commission. (2021c) What is SOLVIT? (www document). European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit (Access 11.07.2023).

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001) Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i Spółka.

Functioning of the European ODR Platform. Statistical report. (2020) European Commission, Brussels.

Gaultier, T. (2013) “Cross-border mediation: a new solution for international commercial dispute settlement?”, International Law Practicum. No. 26, pp. 38–58.

Głażewski, M. (2009) „Teoria systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna – między metafizyką a metabiologią”, Przegląd Pedagogiczny. No. 1, pp. 39–55.

Gmurzyńska, E. (2008) „Mediacja w sporach gospodarczych – rzeczywistość czy iluzja?” ADR Arbitraż i Mediacja, pp. 27–40.

Gmurzyńska, E. and Morek, R. (2012) Poland in Palo, G.D. and Trevor, M.B. (eds.) EU Mediation Law and Practice. Oxford: OUP Oxford.

Gójska, A. (2013) „Mediacja w postępowaniu cywilnym w Polsce w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości”, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Vol. 22, pp. 99–128.

Gotshal, W. (2014) Mediation in Europe: the most misunderstood method of alternative dispute resolution (www document). Lexology. Available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=59084c8a-49b8-4b45-9f82-5a69ae7dfe57 (Access 11.07.2023).

Handley, J. (2018) Across the pond: fi rst year results of the EU-mandated. ODR platform, p. 61.

Hertogh, M. (ed.) (2009) Living law: reconsidering Eugen Ehrlich. Oxford: Hart Publishing.

Hodges, C. (2012) “Consumer ADR in Europe”, Zeitschrift für Konfliktmanagement. Vol. 15(6), pp. 195–197. DOI: https://doi.org/10.9785/ovs-zkm-2012-195.

Hodges, C., Benöhr, I. and Creutzfeldt, N. (2012) Consumer ADR in Europe. Portland: Bloomsbury Publishing.

Horton, J., Macve, R. and Struyven, G. (2004) Qualitative Research: Experiences in Using Semi-Structured Interviews in Humphrey, C. and Lee, B. (eds.) The Real Life Guide to Accounting Research. Elsevier. Oxford, pp. 339–357. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-008043972-3/50022-0.

ICC International Chamber of Commerce (2021) Available at: https://iccwbo.org/ (Access 11.07.2023).

Instytucje arbitrażowe na świecie (2021) Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Available at: https://sakig.pl/o-sadzie/instytucje-arbitrazowe-na-swiecie (Access 11.07.2023).

International Arbitration Resources (2020) Aceris Law LLC. Available at: https://www.international-arbitration-attorney.com/ (Access 11.07.2023).

Kędzierski, D. (2018) „Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych”, Transformacje Prawa Prywatnego. No. 3, pp. 5–58.

Kocur, M. et al. (2016) Badanie arbitrażu 2016. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.

Krajowa Izba Radców Prawnych (2018) Szkolenie pt. “Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”. Available at: https://kirp.pl/szkolenie-pt-negocjacje-mediacje-narzedziem-pracy-radcy-prawnego/ (Access 11.07.2023).

Kurier365 (2019) Statystyki Sądu Arbitrażowego w 2018 roku (www document). Kurier365.pl. Available at: https://kurier365.pl/biznes/firmy/29347-statystyki-s%C4%85du-arbitra%C5%BCowego-w-2018-roku.html (Access 11.07.2023).

Kvale, S. (2012) Prowadzenie wywiadów. Niezbędnik Badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipiec, S. (2022) Prawnicy – międzynarodowa praktyka. Materiały dodatkowe. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Lipiec, S. (2020) Świadczenie międzynarodowych usług prawniczych. Studium socjologiczno-prawne polskich prawników (rozprawa doktorska). Kraków.

Lista arbitrów (2021) Sąd Arbitrażowy Przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Available at: https://sakig.pl/arbitraz/arbitrzy/lista-arbitrow (Access 11.07.2023).

Mania, K. (2015) “Online dispute resolution: The future of justice”, International Comparative Jurisprudence. Vol. 1(1), pp. 76–86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.10.006.

Mania, K. (2010) “ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich”, ADR Arbitraż i Mediacja. Vol. 2(10), pp. 15–21.

Mediacja w państwach UE (2021) Europejski Portal e-sprawiedliwość. Available at: https://e-justice.europa.eu/64/PL/mediation_in_eu_countries?POLAND&member=1 (Access 11.07.2023).

Mediacje (2021) Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Available at: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (Access 11.07.2023).

Mediation (2021) European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Available at: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/mediation (Access 11.07.2023).

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (2021) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. Available at: http://www.kigm.pl/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy (Access 11.07.2023).

Ministerstwo Sprawiedliwości (2021) Akty prawne i dokumenty regulujące mediację. Available at: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/polskie-akty-prawne-regulujace-mediacje2 (Access 11.07.2023).

Miranda, A. (ed.) (2014) Mediation in Europe at the cross-road of different legal cultures. Roma: Aracne editrice.

Money.pl (2020) Rośnie popularność mediacji. Szykuje się rekord (www document). Available at: https://www.money.pl/gospodarka/rosnie-popularnosc-mediacji-szykuje-sie-rekord-6483562399270529a.html (Access 11.07.2023).

Naczelna Rada Adwokacka (2019) Program szkolenia dla prawników w zakresie mediacji Available at: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/program-szkolenia-dla-prawnikow-w-zakresie-mediacji/ (Access 11.07.2023).

Nicpoń, M. and Marzęcki, R. (2010) Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych in Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: problemy badawcze młodych politologów. Kraków: Libron, pp. 245–252.

Nordic Council of Ministers (2002) A Study on Alternative Dispute Resolution and Cross-border Complaints in Europe. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Nowaczyk, P. (2009) „Perspektywy rozwoju sadownictwa polubownego w Polsce”, ADR Arbitraż i Mediacja. Vol. 1(5), pp. 145–149.

Podgórecki, A. and Kurczewski, J. (1971) Zarys socjologii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (2021) Arbitraż w Polsce. Available at: https://polisharbitration.pl/arbitraz-w-polsce/ (Access 11.07.2023).

Prawo.pl. (2017) KIG: arbitraż także dla mniejszych fi rm. Available at: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kig-arbitraz-takze-dla-mniejszych-firm,73108.html (Access 11.07.2023).

Przybyłowska, I. (1978) „Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych”, Przegląd Socjologiczny. Vol. 30, pp. 62–63.

Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) (2013).

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European

Rudolf, A. et al. (2016) Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji. Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Money.pl (2021) SA KIG: Wpłynęło 168 nowych spraw w 2020 r., najwięcej z kategorii budownictwo. Available at: https://www.money.pl/gielda/sa-kig-wplynelo-168-nowych-spraw-w-2020-r-najwiecej-z-kategorii-budownictwo-6602053158090369a.html (Access 11.07.2023).

Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski (2021) Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Available at: https://wiph.pl/caim-i-sad-arbitrazowy/sad-arbitrazowy-izb-i-organizacji-gospodarczych-wielkopolski/ (Access 11.07.2023).

Sąd arbitrażowy Lewiatan (2021) Available at: https://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl-PL (Access 11.07.2023).

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2021) Available at: https://sakig.pl/ (Access 11.07.2023).

Sąd Polubowny ds. Domen (2021) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Available at: https://www.piit.org.pl/sad-polubowny (Access 11.07.2023).

Sobczak, E. (2017) „Społeczny rozwój mediacji”, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Vol. 2, pp. 167–175. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.15.

Stürner, M., Gascón Inchausti, F. and Caponi, R. (eds.) (2015) The Role of Consumer ADR in the Administration of Justice: New Trends in Access to Justice under EU Directive 2013/11. Munich: Otto Schmidt/De Gruyter European Law Publishers. DOI: https://doi.org/10.1515/9783866536098.

The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (2020) Available at: https://sccinstitute.com/ (Access 11.07.2023).

The International Commercial Arbitration Court (2021) Available at: http://mkas.tpprf.ru (Access 11.07.2023).

The London Court of International Arbitration (LCIA) (2021) Available at: https://www.lcia.org/ (Access 11.07.2023).

Townsley, B. (ed.) (2016) Understanding justice an enquiry into interpreting in civil justice and mediation. London: Middlesex University.

Ultima Ratio (2019) W Polsce działają już 4 szybkie e-sądy arbitrażowe. Naukowcy: Moc prawna wyroków taka sama, jak sądów państwowych. Available at: https://ultimaratio.pl/w-polsce-dzialaja-juz-4-szybkie-e-sady-arbitrazowe-naukowcy-moc-prawna-wyrokow-taka-sama-jak-sadow-panstwowych (Access 11.07.2023).

Van Dyck, T. et al. (2011) Cross-border alternative dispute resolution in the European Union. Publications Office of the European Union. Luxembourg. Vienna International Arbitral Centre (2023) Available at: https://www.viac.eu/en/arbitration (Access 11.07.2023).

Żaczkiewicz-Zborska, K. (2021) Obowiązkowa mediacja – to dobry krok, ale można zrobić kilka innych (www document). Available at: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/obowiazkowa-mediacja-to-dobry-krok,507690.html (Access 11.07.2023).

Zagórska, K. (2013) Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych in Tabernacka, M. (ed.) Mediacje ponad podziałami. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wrocław, pp. 103–115.

Zemke-Górecka, A., Mendrek, A. and Rogula, C. (2021) Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zurich Chamber of Commerce (2020) Zür. Handelskamm. Available at: https://www.zhk.ch (Access 11.07.2023).

Language: English

Pages: 157-178

How to Cite:

Harvard

Lipiec, S. (2023) "An Alternative Resolution of International Disputes: A Review of the Polish Approach". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3-2023, pp. 157-178. DOI: 10.33067/SE.3.2023.9

APA
Chicago