ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Unia Europejska, Ukraina i Rosja: kryzysy i bezpieczeństwo

The European Union, Ukraine, Russia: Crises and Security

Abstract

The aim of the present paper is an attempt at viewing the European Union’s and Russia’s policies towards Ukraine from the perspective of crises experienced by the country and the whole area of Eastern Europe, as well as regarding the issue of security. Russia – Ukraine war drives EU decision-makers into focusing merely on stabilization of the eastern neighbourhood. On the other hand, Russia destabilises the internal situation in Ukraine and eastern neighbourhood of the EU by supporting Donetsk and Luhansk separatisms. Eastern Europe is a neighbourhood mutually shared by the EU and Russia. As a consequence, the area is vitally important for Russia and, to a lesser degree, signifi cant for the EU. The analysis will encompass the consideration of the following research questions: Will the Ukrainian crisis result in a change of geopolitical situation in Eastern Europe? Will Ukraine become an unstable area, an area experiencing a next “suspended confl ct”? Has Russia’s policy towards Ukraine reached its objectives? Is the current EU policy a token of EU decisionmakers’ lack of vision as regards the prospective EU-Eastern Partnership
countries’ (especially Ukraine) relations?

References

Buras P., Dylematy państwa status quo. Nowa kwestia niemiecka w Europie, „Sprawy Międzynarodowe”, R. LXVII, nr 4/2014, s. 131.

Dempsey J., Doubletake. Does Russia Divide Europe?, „New Eastern Europe”, No. 5/2015, September–October, s. 20.

Dostál V., Searching for a New Narrative, „New Eastern Europe”, No. 5/2015, September–October, s. 110–111.

Dyner A.M., Dyplomacja siły – rosyjska polityka bezpieczeństwa po 2008 r., „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1 (LXVIII)/2015, s. 33–49.

Falkowski K., Innowacyjność Rosji a jej długookresowe przewagi konkurencyjne w handlu zagranicznym, w: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Kraków 2012, s. 27–49.

Falkowski K., Wspólnota Niepodległych Państw w warunkach kryzysu gospodarczego 2008+, w: Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa 2013, s. 407–434.

Fedorowicz K., Polska i Białoruś – trudne sąsiedztwo. Polityka „krytycznego dialogu” wobec autorytarnej Białorusi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3/2012, s. 169–196.

Fedorowicz K., Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 12/2014, z. 2, Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, s. 57–76.

Jak Rosja chce wrócić z peryferii do centrum globalizacji. Rozmowa z rosyjskim politologiem Dmitrjem Treninem, „Europa. Miesięcznik Idei”, nr 6, Fundacja im. Immanuela Kanta, s. 40.

Konończuk W., Oligarchowie po Majdanie: stary system na „nowej” Ukrainie, „Komentarze OSW”, Ośrodek Studiów Wschodnich, 16.02.2015, nr 162, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02-16/oligarchowie-po-majdanie-stary-system-na-nowej-ukrainie [dostęp 20.02.2015].

Krastev I., How to Avoid Europe’s Disintegration, „New Eastern Europe”, No. 5/2015, September–October, s. 8.

Milczarek D., Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia Unii Europejskiej (część 2), „Studia Europejskie”, nr 1(53)/2010, s. 9–31.

Moisio S., Redrawing the Map of Europe. Spatial Formation of the EU’s Eastern Dimension, „Geography Compass”, Vol. 1, No. 1/2007, s. 82–102.

Obama, Clinton, Putin, Merkel, Kaczyński… Jak urządzą nam świat w 2016, „Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny”, 2.01.2016, http://wyborcza.pl/magazyn/1,149896,19419244,obama-clinton-putin-merkel-kaczynski-jak-urzadza-nam.html [dostęp 2.01.2016].

Pietraś M., Bezpieczeństwo międzynarodowe, w: Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 331.
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 12/2014, z. 2, Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu.

Rotfeld A.D., Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4 (LXVII)/2014, s. 35.

Rozmowa Marcina Zaborowskiego z prof. dr. hab. Adamem Danielem Rotfeldem. Rosja a nowy porządek międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe”, R. LXVIII/2015, nr 1, s. 23.

Sakwa R., Frontline Ukraine. Crisis in the Borderlands, London–New York 2015, s. 30.

Speck U., Power and Purpose. German Foreign Policy at a Crossroads, „Carnegie Europe”, 3 November 2014, http://carnegieeurope.eu/2014/11/03/power-and-purpose-german-foreign-policy-at-crossroads [dostęp 10.10.2015].

Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin–Warszawa 2011, s. 295–320.

Stępniewski T., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 11, z. 2/2013, Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, s. 143–163.

Stępniewski T., The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, Vol. XXIV, No. 1–2/2015, s. 17–27.

Szabaciuk A., Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 12/2014, z. 5, Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka, s. 75–98.

Szabaciuk A., On the Verge of a New “Cold War”? The Anti-Western Dimension of Vladimir Putin’s Eurasian Integration Project, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 11, z. 6/2013, Central and Eastern Europe: Convergence, Integration and Security, s. 196–202.

Szewcowa L., Polem gry Kremla jest chaos, przekł. A. Ehrlich, „Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny”, 27.06.2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,145325,18248326,Polem_gry_Kremla_jest_chaos.html#TRwknd [dostęp 27.06.2015].

Tsygankov A.P., Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity, 2nd ed., Lanham 2010, s. 201 i nast. Umland A., The Global Impact of the “Ukraine Crisis”. Russia’s Decline and Euro-Asiatic Security in the Early 21st Century, „Krytyka Magazine”, June 2015, http://krytyka.com/en/articles/global-impact-ukraine-crisis-russias-decline-and-euro-asiatic-security-early-21st-century#sthash.ufEIB3S9.dpuf [dostęp 12.08.2015].

Zięba R., Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2 (t.50)/2014, s. 15.

Żakowski J., Ogniska choroby. Politolog Jan Zielonka o globalnym kryzysie demokracji, „Polityka”, 1.01–12.01.2016, nr 1/2(3041), s. 24.

Перед выбором. БудущееУкраиныв условиях системной дестабилизации, red. Гиль А., Стемпневски Т., Люблин–Львов–Киев 2013 [Facing a Dilemma. The Future of Ukraine under Systemic Destabilization, red. Gil A., Stępniewski T., Lublin–Lviv–Kiev 2013].

Language: Polish

Pages: 11-25

How to Cite:

Harvard

Stępniewski, T. (2015) "Unia Europejska, Ukraina i Rosja: kryzysy i bezpieczeństwo". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 11-25.

APA
Chicago