ISSUE: 3/2021

  • Volume 25
  • Number 3
  • 2021

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

The Situation of Women of a Refugee and Immigrant Background in the Netherlands

Abstract

The problem of discrimination and unequal treatment of women from culturally diverse backgrounds affects countries such as the Netherlands. The centuries of tolerance and openness to an “alien” seem to be ending. This is evidenced by numerous reports and scientific studies, statements from specialists, and experts on the issues of immigrant integration. Increasingly, feeling marginalised and deprived of development opportunities, immigrant or refugee women come to the fore. Some of them (those remaining in isolation) are represented by aid organisations, i.e. foundations, associations, volunteer groups, and the municipalities themselves. This article covers the existing issue of the increasing number of refugees and immigrants in the Netherlands, especially refugee and immigrant women towards whom, according to specialists, integration policy should be redefined.

References

Asylum Trends. Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands. Recent trends, Ministry of Security and Justice Immigration and Naturalisation Service (IND), IND Business Information Centre (BIC), Den Haag 2017, https://ind.nl/en/Documents/ATJune2017.pdf (access 3.02.2021).

Barslund M., Bartolomeo B., Ludolph L., Gender Inequality and Integration of Non-EU. Migrants in the EU, CEPS. Policy Insight, no. 2016/06, CEPS, Brussels 2017.

Breedveld P., Halleh Ghorashi: Racisme en seksisme nauwelijks bespreekbaar in Nederland, Ad Valvas, onafhankelijk platform van de Vrije Universiteit Amsterdam, 25.04.2020, https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/halleh-ghorashi-racisme-en-seksisme-nauwelijks-bespreekbaarnederland (access 20.02.2021).

Centraal Bureau voor de Statistiek, Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten, Den Haag 2017.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Uit de startblokken. Cohortstudie naar recente asielmigranten, Den Haag 2018.

de Gruijter M., Kansen en belemmeringen bij maatschappelijke participatie van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen, https://www.verwey-jnker. nl/doc/participatie/D8071871_def.pdf (access 28.01.2021).

de Gruijter M., Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk inden als mannen?, https://www.kis.nl/artikel/hoe-zorgen-we-datvluchtelingenvrouwen-net-zo-vaak-werk-vinden-als-mannen (access 11.01.2021).

de Gruijter M., ter Woerds S., Kansen en belemmeringen bijmaatschappelijke participatie van hoger opgeleide vrouwelijkevluchtelingen, Vooronderzoek voor het project ‘Barrière of Carrière?’, 2005.

de Ridder J., Andriessen I., Dekker P., Nederlanders dubbel over discriminatie, „Burgerperspectieven”, no. 2/2017, Sociaal en Cultureel Planbureau, 29.06.2017.

Eindrapportage Plan van aanpak Emancipatie en Integratie, http://www.emancipatie.nl/_documenten/emb/tk/29/29203/29203-030-bijlage.pdf (access 19.02.2021).

Esajas M., Je moet twee keer zo hard werken, Racisme, discriminatieen en de sociaaleconomische positie van Surinamse Nederlanders, Amsterdam 2017, https://nucnet.nl/wp-content/uploads/2017/04/Je-moet-twee-keer-zohard-werken.-Racisme-discriminatie-en-de-sociale-mobiliteit-vanSurinaamse-Nederlanders.pdf (access 19.02.2021).

Foundation for Political, Economic and Social Research, Istambul, Washington, Kair 2016.

From Refugees to Workers, Mapping Labour-Market Integration Support Measures for Asylum Seekers and Refugees in EU Member States, Volume II: Literature Review and Country Case Studies, Bertelsmann Stiftung 2016.

Gemeente Amsterdam. Vluchtelingenmonitor 2016, Gemeente Amsterdam, afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek, Amsterdam 2016.

Ghorashi H., Culturalisering van de emncipatie van migrantenvrouwen, http:// hallehghorashi.com/nl/wp-content/uploads/2010/12/Culturaliseringemancipatie-migrantenvrouwen.pdf (access 12.02.2021).

Ghorashi H., Waroom is racizme taboe in Nederland?, in: Diversiteit en Discriminatie: Onderzoek naar processen van in-uitsluiting, eds. M. Davidović, A. Terlouw, Amsterdam University Press, Amsterdam 2015.

Gul-Rechlewicz V., Science, Politics, Integration. Controversies over Dutch Immigration Policy, Compus, Kielce 2017.

Gul-Rechlewicz V., The Participation of Non-governmental Organizations in the Dutch Policy towards Refugees. The Role of VluchtelingenWerk Nederland, Compus, Kielce 2017.

Hinsberg A., Emancipatiemonitor: vrouwen met een migratiegrond blijven achter, KIS, 12.12.2018, https://www.kis.nl/artikel/emancipatiemonitor-vrouwen-met-een-migratieachtergrond-blijven-achter (access 15.02.2021).

https://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/D8071871_def.pdf (access 11.02.2021).

Jaarrapport Integratie 2016 (Annual Integration Report 2016), Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire 2016.

Jansen D., Immigratie en integratie het grootse probleem van Nederland, https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/immigratie-en-integratie-hetgrootste-probleem-van-nederland (access 21.02.2021).

Kansen en belemmeringen bij maatschappelijke participatie van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen, https://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/D8071871_def.pdf (access 11.02.2021).

Kennisuitwisseling Movisie en Refugee Academy, Vluchtelingenvrouwen en werk: ‘kijk naar de mogelijkheden!, https://www.movisie.nl/artikel/ vluchtelingenvrouwen-werk-kijk-naar-mogelijkheden (access 3.01.2021).

Kerncijfers asiel en migratie, juni 2017, https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/publicaties/2017/07/20/kerncijfers-asiel-en-migratiejuni-2017 (access 5.01.2021).

Kofman E., Female „Birds of Passage” a Decade Later. Gender and Immigrationin the European Union, „International Migration Review”, no. 33(2)/1999, DOI: https://doi.org/10.2307/2547698.

Leerkes A., Scholten P., Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief, In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rotterdam 2016.

Maliepaard M., Witkamp B., Jennissen R., Een kwestie van tijd? De integratie van asielzoekers: een cohortonderzoek (CAHIER, 2017-3), WODC, Den Haag 2017.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Emancipatie, Verschillende groepen vrouwen op de arbeidsmarkt, Den Haag 2018.

Nieuw Passageproject Migrantenvrouwen, https://www.passagevrouwen.nl/html/index.php?pag=,,845 (access 15.02.2021).

Obbink H., van de Wetering K., Over discriminatie hinken Nederlanders op twee gedachte, https://www.trouw.nl/nieuws/over-discriminatie-hinkennederlanders-op-twee-gedachten~bb35b794/ (access 13.02.2021).

Op de arbeidsmarkt, http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feitencigejfers/arbeidsmarkt.aspx (access 22.02.2021).

Opvangcapaciteit COA voor eind 2017 naar 31.000 plaatsen, 26.04.2017, https://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/opvangcapaciteit-coa-voor-eind2017-naar-31000-plaatsen (access 2.01.2021).

Overdijk T., Werkloosheid in Nederland hoger dan voor crisis, https://www. places.nl/nieuws/werving-&-selectie/werkloosheid-in-nederlandhoger-dan-voor-de-crisis/ (access 3.02.2021).

Pacek M., The Netherlands and the Migration Crisis, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, no. 15(3)/2017.

Pasamonik B., Women immigrants in Western societies. Emancipation and integration, https://www.academia.edu/17550426/Imigrantki_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwach_Zachodu._Emancypacja_i_ integracja (access 23.03.2020).

Pessar P., Mahler S.J., Transnational Migration: Bringing Gender, „International Migration Review”, no. 37/2003, DOI: https://doi. org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00159.x.

Projecten in Nederland, https://www.knr.nl/pin/projecten.asp?pagina_ id=10 (access 15.02.2021).

Radowicz J.A., Equal Rights for Woman: Nordic Solutions, “Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, no. 2(18)/2014.

Rath J., Minorisering. De sociale constructie van ‘etnische minderheden’, Sua, Amsterdam 1991.

Razenberg I., Kahmann M., de Gruijter M., „Mind the gap”: barrieres en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, KIS, Utrecht 2018.

Razenberg I., Kahmann M., Gruijter M., Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Utrecht 2017.

Schmeets H., van Hoof M., Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010–2014, Bevolkings trends, no. 6, CBS, Den Haag 2016.

van der Zee R., Bastion van witte mannen, HP/De Tijd no. 09/2016. Vluchtelingenvrouwen en werk: kijk naar, https://www.movisie.nl/artikel/vluchtelingenvrouwen-werk-kijk-naar-mogelijkheden (access 12.02.2021).

Vluchtelingenvrouwen en werk: kijk naar mogelijkheden, https://www.movisie. nl/artikel/vluchtelingenvrouwen-werk-kijk-naar-mogelijkheden (access 12.02.2021).

Voortgangsrapportage. Emancipatie, maart 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, https://www.womeninc.nl/Uploaded_files/Zelf/voortgangsrapportage-emancipatie-voor-de-tablet-of-smartphonetevens-printversie-en-digitoegankelijk.b30c05.pdf (access 23.02.2022).

Wansink H., Zijn Nederlanders toleranter geworden tegenover migranten?, Volkskrant, 13.12.2017, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ zijn-nederlanders-toleranter-geworden-tegenover-migranten- ~bebf8a3f/ (access 16.02.2021).

Werkloosheid daalt verder, DOI: https://doi.org/10.22456/1981-4526.105768.

Wijkhuijs V., van Duin M., Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang, Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem 2017.

Language: English

Pages: 59-82

How to Cite:

Harvard

Gul-Rechlewicz, V. (2021) "The Situation of Women of a Refugee and Immigrant Background in the Netherlands". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2021, pp. 59-82. DOI: 10.33067/SE.3.2021.4

APA
Chicago