ISSUE: 2/2022

  • Volume 26
  • Number 2
  • 2022

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

The Russia-Ukraine War, NATO’s Eastern Flank, and Ukrainian Refugees in Central Europe

Abstract

The countries of NATO’s eastern flank representing the so-called Bucharest Nine include Poland, Romania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary. Over recent decades, NATO has adapted to new challenges and threats to the security environment. This article attempts to examine the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine from the perspective of NATO’s eastern flank countries as well as to answer the following research questions: are NATO member states adequately responding to the threats arising from the armed conflict between Russia and Ukraine, and will NATO be revitalised as a result of Russia’s revisionist policy?

References

Bieleń, S. and Skrzypek, A. (eds.) (2010) Rosja. Refleksje o transformacji. Warszawa: ASPRA-JR.

Celikpala, M. (2010) “Escalating Rivalries and Diverging Interests Prospects for Stability and Security in the Black Sea Region”, Southeast European and Black Sea Studies. Vol. 10, No. 3, p. 289.

Fiszer, J.M. and Stępniewski, T. (2017) Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Fiszer, J.M., Stępniewski, T. and Świder, K. (2019) Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Jankowski, D.P. and Stępniewski, T. (eds.) (2021) NATO’s Eastern flank: Towards NATO 2022 Madrid Summit. Lublin: Instytut Europy Środkowej, “IEŚ Policy Papers” no. 8.

Jungholt, T. (2019) ”Rosja przygotowuje się do wojen regionalnych w Europie”, Gazeta Wyborcza (appendix “Nasza Europa”), 20.07. Available at: http://wyborcza.pl/naszaeuropa/7,168189,24996087,ros
ja-przygotowuje-sie-do-wojen-regionalnych-w-europie.html (Access 20.07.2019).

Marciniak, W. (2001) Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Kraków: ARCANA.

Orenstein, M.A. (2019) The Lands in Between. Russia vs. The West and the New Politics of Hybrid War. New York and London: Oxford University Press, pp. 108–129.

Pawłowski, K. (2020), Bukareszteńska Dziewiątka: współpraca państw wschodniej flanki NATO / Bucharest Nine: cooperation of the countries of NATO’s Eastern flank. Lublin: Instytut Europy Środkowej, “IEŚ Policy
Papers” no. 4.

Polegkyi, O. and Stępniewski, T. (eds.) (2020) Conflict in Donbas: Endless negotiations and (im)possible solutions. Lublin: Instytutu Europy Środkowej, “IEŚ Policy Papers”. No. 5.

Reichardt, A. and Stępniewski T. (eds.) (2020) Crisis in Belarus. How should the West respond?. Lublin: Instytut Europy Środkowej, “IEŚ Policy Papers”. No. 8.

Stępniewski, T. (2011) Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie. Lublin–Warszawa: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, pp. 359–368.

Stępniewski, T. (2016) „Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku”, Studia Europejskie. No. 3(79), pp. 43–59.

Stępniewski, T. (2020) Wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego in Paruch W., Pietraś M. and Surmacz B. (eds.). Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 117–145.

Stępniewski, T. (2021) ”Geopolityka regionu Morza Czarnego a Unia Europejska”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Vol. 19, No. 2, pp. 9–18. DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.1.

Toal, G. (2017) Near Abroad. Putin, the West and the contest over Ukraine and the Caucasus. New York and London: Oxford University Press, pp. 17–93.

Wężyk, K. (2015) ”Niedźwiedziowi wolno więcej (rozmowa z Andrejem Krickovicem)”, Gazeta Wyborcza, 18.07. Available at: http://wyborcza.pl/magazyn/1,146875,18384515,niedzwiedziowi-wolno-wiecej.html
(Access 18.07.2015).

Language: English

Pages: 7-15

How to Cite:

Harvard

Stępniewski, T. (2022) "The Russia-Ukraine War, NATO’s Eastern Flank, and Ukrainian Refugees in Central Europe". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2022, pp. 7-15. DOI: 10.33067/SE.2.2022.1

APA
Chicago