ISSUE: 3/2020

  • Volume 24
  • Number 3
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny – przypadek Grecji

Solidarity of EU Member States During the Migration Crisis. Humanitarian Aspect – the Case of Greece

Abstract

This article focuses on the solidarity of EU member states with the so-called “front” country, Greece, which found itself during the migration crisis in 2015 and in the following years on the most burdened East-Mediterranean route, i.e. the route by sea from Turkey to Greece and onwards to various European Union countries. Refugees from Syria but also from Iraq and Afghanistan continue to arrive along this route. The destinations for boats carrying immigrants and refugees via Turkey to Greece are the islands in the Aegean Sea including the island of Lesbos whereon the infamous Moria camp still plays a special role. The island which hosts Moria is the subject of European solidarity research with Greece. The structure of this article consists of three parts. The first discusses the principle of solidarity which, like any community, lies at the heart of the European Union. Part Two deals with the migration crisis and its challenges regarding the solidarity of EU Member States from Greece. The third part focuses on the humanitarian consequences of the lack of solidarity between EU member states and Greece. The source material is scientific publications on the EU, information from EU portals and press agencies and their recordings of developments in Greece related to the infl ux of immigrants along the Eastern Mediterranean route along with the author’s own observations of the Moria camp during a visit at the end of November 2019. This article also partly refers to the new humanitarian challenges arising in the context of the situation of immigrants on their way to Europe during the Coronavirus pandemic (COVID-19).

References

Balicki J., Unia Europejska jako podmiot polityki wobec uchodźców, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania. Istota. Następstwa, red. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Warszawa 2016.

Bokszczanin I., Włochy, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania. Istota. Następstwa, red. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Warszawa 2016.

Grant H., Moutafis G., ‘Moria is a hell’: New arrivals describe life in a Greek refugee camp, “The Guardian”, 17.01.2020, https://tvn24.pl/swiat/oboz -uchodzcow-jak-wieza-babel-ludzie-sa-w-morii-wiezieni-ra766779- 2456606 (dostęp 7.05.2020).

Idzikowska U., Reportaż o uchodźcach na Lesbos. Europa wciąż odwraca wzrok, OKO.press, 24.03.2020, https://oko.press/wstrzasajacy-reportaz-z-lesbos-bunt-uchodzcow-w-obozach-to-efekt-chowania-glowy-w-piasekprzez-europe/ (dostęp 7.05.2020).

Jonda J., Muzułmańscy imigranci i uchodźcy „papierkiem lakmusowym” dla niemieckiego społeczeństwa?, w: Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania 29 Radio Watykańskie, 23.10.2017, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/23/ papie%C5%BCe_a_integracja_europejska/134477 (dostęp 7.05.2020).

Lancellotti E., The Tragedy of Lampedusa. A Partial Turning Point for Italy and Europe, https://www.academia.edu/25199607/The_Tragedy_of_Lampedusa._A_Partial_Turning_Point_for_Italy_and_Europe (dostęp 7.05.2020).

Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015–2018, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2019.

Mikołajewski J., Koronawirus i uchodźcy. Furtka dla nietolerancji, „Newsweek Polska”, 4–3.05.2020, nr 18.

Mikołajewski J., Wielki przypływ, Seria reporterska, Warszawa 2015. Ryba M., Unia Europejska w dobie pandemii, „Nasz Dziennik”, 4–5.04.2020; Niemcy pacyfikują Polskę, Rozmowa z prof. Mieczysławem Rybą, politologiem, „Nasz Dziennik”, 21.04.2020.

Słojewska A., Podstawą Unii Europejskiej jest solidarność i odpowiedzialność, „Rzeczpospolita”, 26.03.2017, https://www.rp.pl/Plus-Minus/303239916-Podstawa-Unii-Europejskiej-jest-solidarnosc-i-odpowiedzialnosc.html (dostęp 7.05.2020).

Stefaniuk R., Czy UE przetrwa pandemię. Niemcy budują potęgę kosztem krajów Unii Europejskiej, „Nasz Dziennik”, 27.04.2020.

Widzyk A., 60 lat temu Traktaty Rzymskie zapoczątkowały integrację w Europie, PAP, 25.03.2017, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,872001,60-lat-temu-traktaty-rzymskie-zapoczatkowaly-integracje-w-europie.html (dostęp 7.05.2020).

Zaman T., What’s so radical about refugee squats? An exploration of Urban community-based responses to Mass displacement in Athens w: Challenging the Political Across Borders: Migrants’ and Solidarity Struggles, red. T. Birey et al., Center for Policy Studies, Central European University, Budapest 2019.

Ziemer K., Polityka imigracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania, w: Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, red. J. Balicki, W. Necel, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

Language: Polish

Pages: 25-43

How to Cite:

Harvard

Balicki, J. (2020) "Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny – przypadek Grecji". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2020, pp. 25-43. DOI: 10.33067/SE.3.2020.2

APA
Chicago