ISSUE: 2/2005

  • Volume 34
  • Number 2
  • 2005

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na podstawie Konwencji z 2000 r. o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

  • Office of the Committee for European Integration

Language: Polish

Pages: 121-143

How to Cite:

Harvard

Wesołowski, S. (2005) "Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na podstawie Konwencji z 2000 r. o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2005, pp. 121-143.

APA
Chicago