ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Projekt Azja i strategia brandingu Polski przez kulturę w Azjii Wschodniej i Południowej w latach 2010-2015

Project Asia and Poland’s Branding Strategy through Culture in East and South Asia in 2010–2015

Abstract

The paper analyses the nation branding as an umbrella concept applied by the Polish cultural diplomacy for the promotion of a positive image of Poland in the world since 2008. The analysis takes the form of a case study of a Project Asia, a new, long-term project aiming to promote brand Polska through high and non-commercial culture in East and South Asia. Since 2010 the project has been executed by Adam Mickiewicz Institute in cooperation with Polish diplomatic missions, Polish Institutes and other Polish institutions engaged in promotion of the Polish culture abroad. Establishing the presence of Polish contemporary culture in East and South Asia has become a significant challenge because of circumstances and contexts much different from those in which IAM used to develop consistent cultural narratives about  contemporary Poland. The paper analyses the main institutional and cultural determinants of the project development, the dynamics of its implementation and its adjustment to the cultural realities of Asian countries.

References

Aronczyk M., Branding the Nation. The Global Business of National Identity, Oxford University Press, New York 2013.

Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.

Fan Y., Branding the Nation: Towards a Better Understanding, “Place Branding and Public Diplomacy”, No. 6/2010.

Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Jurkiewicz-Eckert D., The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy. Old Determinants, New Strategies, „Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 14/2014, s. 259–292.

Kaneva N., Nation Branding: Towards an Agenda for Critical Research, “International Journal of Communication”, Vol. 5/2011, s. 117–141.

Rada Promocji Polski, Kierunki promocji Polski do 2015 roku, Warszawa 2010.

Michałowska G., Promocja kultury i wizerunku Polski w świecie, w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Diffin, Warszawa 2010.

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013.

Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.

Szondi G., The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and East European experience, “Place Branding and Public Diplomacy”, nr 3/2007, s. 8–20.

The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations, red. Melisen J., Palgrave Macmillan, New York 2005.

Umińska-Woroniecka A., Instytuty Polskie. Zmiany modelowe w funkcjonowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1989–2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

Urzędnicy, biznesmeni, artyści. Analiza sektora kultury w krajach Azji Wschodniej i w Indiach, red. M. Jacoby, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Wang, J., The power and limits of branding in nation image communication in global society, “Journal of International Communication”, nr 2/2008, s. 9–24.

Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły, w: Promocja Polski w świecie: kultura – dyplomacja – marka narodowa, red. Wysocka O., Laskowski A., Dubińska N., Potoroczyn P., Collegium Civitas, Warszawa 2010, s. 153–227.

Language: Polish

Pages: 147-168

How to Cite:

Harvard

Jurkiewicz-Eckert, D. (2016) "Projekt Azja i strategia brandingu Polski przez kulturę w Azjii Wschodniej i Południowej w latach 2010-2015". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 147-168.

APA
Chicago