ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polskie społeczeństwo po transformacji ustrojowej i wstąpieniu do Unii Europejskiej

The Polish Society after the Transformation and Accession into the European Union

Abstract

The economy creates society, economic system does it to a greater degree. The text aims to show the neoliberal system in Poland as an actual effect of the transformation. This system means that the principles of neoclassical economics are transferred to the other areas of science. For the economy it postulates free market and focus on entrepreneurship. Neoliberalism as a basis for a new, adopted to it society means far-reaching changes in the lives of the people, their relationships, the culture, the public sphere and disappearance of the traditional ideologies in favor of adaptive behavior. The text is based on experience and other texts.

References

Benjamin W., Kapitalizm jako religia, „Krytyka Polityczna”, nr 11–12/2007.

Fukuyama F. et al., Czy koniec historii? Pomost, Warszawa 1991.

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? PIW, Warszawa 2008.

Jian X., Wybudujemy wspólnie jedwabny szlak XXI wieku, „Przegląd”, nr 18/2015.

Kołakowski L., Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm, w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, red. L. Kołakowski, Znak, Londyn 1982.

Kozłowski P., Ekspansja systemu, „Przyszłość. Świat – Europa – Polska”, nr 1/2013.

Kozłowski P., Procedury i towar, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, nr 12/2013.

Schiller-Walicka J., Nauki humanistyczne w ogniu biurokratyzacji i parametryzacji, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, nr 12/2013.

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, PWN, Warszawa 1996.

Walicki A., O kryterium międzynarodowej „cytowalności” w humanistyce polskiej i o systemie grantowym, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, nr 12/2013.

Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Universitas, Kraków 2013.

Zagajewski M., Dobra ekonomia i ekonomia dobra, „Zdanie”, nr 1–2/2015.

Language: Polish

Pages: 107-126

How to Cite:

Harvard

Kozłowski, P. (2016) "Polskie społeczeństwo po transformacji ustrojowej i wstąpieniu do Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 107-126.

APA
Chicago