ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polska jako kreator polityki wschodniej Unii Europejskiej

Poland as a Creator of the European Union’s Eastern Policy

Abstract

The article is an attempt to evaluate Poland’s role as a country that initiates and executes the European Union’s policy towards Eastern Europe. The starting point of the discussion is a presentation of the nature and evolution of the EU’s Eastern Policy, taking into account its defi nition, main objectives, genesis, as well as the geographical location and time frame. It has also been pointed out that this policy constitutes the Eastern component of a broader structure: the European Neighbourhood Policy, divided into strategic partnership with Russia and a new element, established on the initiative of the Polish diplomacy, called the Eastern partnership. Against this background, the author analyses the role of the Polish diplomacy, for whom active participation in the EU’s Eastern Policy is one of the key elements necessary for safeguarding Polish national interest. In this context, the author presents the main Polish political and diplomatic initiatives and undertakings in this regard. The articles culminates with a brief attempt to evaluate the achievements and shortcomings of Poland’s engagement in shaping the EU’s Eastern Policy.

References

Adamczyk A., Ewolucja oddziaływania Polski na politykę wschodnią Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2014.

Adamczyk A., The Role of Poland In the Creation Process of the Eastern Partnership, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 13/2010.

Barburska O., European Integration in Motion: 60 Years of Successes and Failures, w: Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013.

Barburska O., Poland and Ukraine’s European aspirations, w: Global Economy. Exploring New Capabilities, red. M. Baliamoune-Lutz, A.Z. Nowak, J. Steagall, Centre for Europe, University of Warsaw and Coggin College of Business, University of North Florida, Warsaw–Jacksonville 2007.

Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Barburska O., Relacje Unia Europejska–Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, „Studia Europejskie”, nr 4/2014.

Barburska O., Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE, „Studia Europejskie”, nr 4/2013.

Casier T., European Neighbourhood Policy: living up to regional ambitions?, w: The foreign policy of the European Union. Assessing Europe’s role in the world, red. F. Bindi, I. Angelescu, Brookings Institution Press, Washington 2012.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Hillion Ch., A New Framework for the Relations Between the Union and its East-European Neighbours, w: The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation?, red. M. Cremona, G. Meloni, “EUI Working Paper. Law”, No. 21/2007.

Hud B., Ukraińcy i Polacy na Naddniestrzu, Wołyniu i Galicji Wschodniej w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Zarys historii konfliktów społeczno-etnicznych, Pracownia Wydawnicza, Lwów–Warszawa 2013.

Kapuśniak T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE. Inkluzja bez członkostwa?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.

Marcinkowska P., Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa a budowanie pozycji UE w regionie, w: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B. Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Milczarek D., Eastward Enlargement of the European Union – Polish Perspective, w: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiencers and Challenges, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2014.

Milczarek D., More gains or losses? Review of the European Union’s Eastern policy, w: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, red. B. Góralczyk, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Milczarek D., Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej – rola Polski, w: Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Milczarek D., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy, „Studia Europejskie”, nr 1/2014.

Milczarek D., The Role of Poland in Shaping the European Union’s Eastern Policy, w: The European Union and Poland. Problems and Achievements, red. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015.

Milczarek D., Twenty Years Later – Central European Countries’ Foreign and Security Policy on the Crossroad, w: Central Europe – Two Decades After, red. R. Riedel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2010.

Niemiecka Polityka Zagraniczna a Partnerstwo Wschodnie, „DGAPstandpunkt”, February 2012.

Ochmann C., Przyszłość Partnerstwa Wschodniego z niemieckiej perspektywy, „Biuletyn Niemiecki”, 13.05.2010, nr 6.

Özoguz-Bolgi S., Is the EU becoming a global power after the Treaty of Lisbon?, w: Global Power Europe – Vol. 1. Theoretical and institutional approaches to the EU’s external relations, red. A. Boening, J.-F. Kremer, A. van Loon, Springer, Berlin–Heidelberg 2013.

Pełczyńska-Nałęcz K., Integracja czy imitacja? – UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace OSW”, kwiecień 2011, nr 36. Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa 2009.

Polityka wschodnia Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia o państwa Europy Środkowo-Wschodniej – polski punkt widzenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2001.

Schäffer S., Tolksdorf D., The Eastern Partnership – “ENP plus” for Europe’s Eastern neighbors, „C.A. Perspectives”, no. 4/2009.

Shapovalova N., Stępniewski T., Poland and the Eastern Partnership of the European Union: a sustained commitment, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, z. 6/2013.

Smith K.E., Enlargement, the neighbourhood and European order, w: International Relations and the European Union, red. Ch. Hill, Oxford University Press, Oxford 2011.

Smith K.E., The making of EU foreign policy. The case of Eastern Europe, Palgrave Mcmillan, Basingstoke 2004.

Language: Polish

Pages: 27-47

How to Cite:

Harvard

Milczarek, D. (2015) "Polska jako kreator polityki wschodniej Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 27-47.

APA
Chicago