ISSUE: 3/2016

  • Volume 79
  • Number 3
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dziwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza)

Polish History in the European and American Era of Sound Film (Until the Outbreak of the 2nd World War – Part One)

Abstract

The articles provides an analysis of historical Polish themes in the American and European cinema. The analysis shows close relation Between cinema and national literary and artistic tradition of the time. It was a general rule that subsequent transformations of popular themes were appearing, along with changing means of expression and technical capabilities. In that tradition Polish themes were rare and not many of them could be found in plots of contemporary historical films. In keeping with that tradition, historical subject matter was freely travestied according to aesthetic and entertainment needs.

References

Bahr E., Weimar on the Pacifi c. German exile culture in Los Angeles and the crisis of modernism, Berkeley–Los Angeles–London 2007.

Besslich B., Thwarted enemy. Eros and self-assertion in Gertrud Kolmar’s poem cycle „Napoleon und Marie” (1920–1921), w: Women against Napoleon. Historical and fictional responses to his rise and legacy, red. W. Maierhofer,G.M. Roesch, C. Bland, Frankfurt am Main 2007.

Biskupski M.B.B., Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945, tłum. K. Nowacki, Warszawa 2011.

Chodera J., Literatura niemiecka o Polsce 1918–1939, Katowice 1969.

Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 2011.

Dumont H., Napoléon – L’Épopée en 1000 films, wstęp J. Tulard, Lausanne 2015.

Fiszerowa W., Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, Londyn 1975 – reprint Warszawa 1993.

Gąsiorowski W., Pani Walewska. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, wg wydania z 1904 r., przypisy i posłowie J. Łojek, Warszawa 1966.

Gerken M., Stilisierung und Stigma. Vom patriotischen Helden zum Untermenschen. Polenbilder im deutschen Spielfi lm der dreißiger und frühen vierziger Jahre, w: Studien zur Kulturgeschichte des deutschen Polenbildes 1848–1939, red. H. Feindt, Wiesbaden 1995.

Gersdorff D. von, Na całym świecie tylko Ona. Zakazana miłość księżniczki Elizy Radziwiłł i Wilhelma Pruskiego, tłum. G. Prawda, Jelenia Góra 2014.

Giesen R., Nazi propaganda films. A history and filmography, London 2003.

Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966.

Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań 1993.

Kracauer S., Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzywanowa i W. Werterstein, Gdańsk 2009.

Kreimeier K., Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns, München–Wien 1992.

Król C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.

Kurkowska M., „Romantyzm udomowiony” – rodzina i społeczeństwo w kulturze popularnej epoki biedermeieru. Kilka uwag o  powstaniu i rozpowszechnianiu nowych wzorów, w: Epoka Chopina – kultura romantyczna we Francji i w Polsce, Warszawa 2013.

Kurkowska M., Literary works as a source for the social history. German popular novels during the Biedermeier period, „Acta Poloniae Historica”, nr 89/2004.

Kurkowska M., Utwory kultury popularnej jako źródło poznania historii społecznej. Popularna powieść niemiecka epoki biedermeieru (pierwsza połowa XIX w.), „Przegląd Historyczny”, nr 92/2001, z. 4.

Mackiewicz S., Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990.

Marszałek R., Polska wojna w obcym filmie, Wrocław–Warszawa 1976.

Masson F., Napoléon et les femmes, Paris 1894.

Maśnicki J., Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896–1930), Gdańsk 2006.

Mattei J.-P., Napoléon et le cinéma. Un siècle d’images, Ajaccio 1998.

Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009.

Mierzwa E., Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego, w: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków–Warszawa 2009.

Moeller F., Der Filmminister Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin1998.

Nieuważny A., My z Napoleonem, Wrocław 1999.

Nottelmann N., Greta Garbo i Salka Viertel. Historia niezwykłego związku, tłum. U. Szymanderska, Warszawa 2015.

Prager K., „Ich bin nicht gone Hollywood!”. Salka Viertel – ein Leben in Theater und Film, Wien 2007.

Schulze Ch., Der Schwarze Herzog. Friedrich Wilhelm von BraunschweigOels – Eine Biographie, Hamburg 2014.

Simeone M., La diva gentile. Soava Gallone nelle riviste cinematografi che italiane dal 1915 al 1925, „Italica Wratislaviensia”, nr 6/2015.

Soister J.T., Conrad Veidt on screen. A comprehensive illustrated filmography, Jefferson–London 2002.

Sowińska I., Przełom dźwiękowy, w: Historia kina, t. 2 Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011.

Stachówna G., Trzy europejskie kinematografi e narodowe „la belle époque” – Francja, Wielka Brytania, Włochy, w: Historia kina, t. 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009.

Tazbir J., Polska a Europa, „Nauka”, nr 4/2004.

Weniger K., Zwischen Bühne und Baracke. Lexikon der verfolgten Theater-,Film- und Musikkünstler 1933 bis 1945, Berlin 2008.

Will A., Kobieta polska w wyobraźni społeczeństw niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do lat trzydziestych XX w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1983.

Language: Polish

Pages: 213-231

How to Cite:

Harvard

Kurkowska, M. and Kurkowski, J. (2016) "Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dziwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza)". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2016, pp. 213-231.

APA
Chicago