ISSUE: 3/2020

  • Volume 24
  • Number 3
  • 2020

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Polish Migration Policy in the Context of the Migration Crisis

Abstract

The migration crisis of 2015 has left its mark on many EU countries. Some, such as Greece or Spain, were countries on the front line. Others, namely Germany, Great Britain, and Sweden became destination countries for many newcomers. Some, like the countries of the Visegrad Group, opposed the actions and decisions of the EU made in the face of the crisis. European solidarity has become a big question mark and we can observe a serious upsetting of the whole integration project which is, of course, up
for discussion. This state of affairs consisted of the attitudes towards the crises of such countries as Poland or Hungary, where anti-immigration and populist parties came to power, creating a vision of flexible solidarity on the European political scene. The purpose of this article is to analyse the Polish migration policy, show the direction of the changes in its construction along with the change of government and the societal reaction to strangers, as a direct result of actions taken by the ruling parties. It is important to understand the political, economic and social context of the changes occurring in the social consciousness and to attempt to formulate a forecast for the future.

References

Byłem przybyszem a przyjęliście mnie” Kościół apeluje w sprawie uchodźców, oko.press 13.01.2017, https://oko.press/bylem-przybyszem-aprzyjeliscie-kosciol-apeluje-sprawie-uchodzcow/ (accesss 13.07.2019).

4th term, 24th sitting, 3rd day (21.06.2002), point 33 of the daily agenda, MP Mariusz Kamiński, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/449ddb946974a3bdc1257473002b9bbb?OpenDocument (access 7.07.2019).

A statement by J. Kaczyńskiego at the election rally in Makow Mazowiecki, „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2015, http://wyborcza.pl/1,75398,19014711,kaczynski-boi-sie-zarazy.html (access 7.07.2019).

Act of 10th June 2016 on anti-terrorist actions, Journal of Laws 2016, item 904.

Act of 13th May 2016 on the Amendment to the Act on the Polish Charter, Journal of Laws 2016, item 753.

Act of 16th May 2019 on the Amendment to the Act on the Polish Charter http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3362_u.htm (access 7.07.2019).

Adamczyk A., Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, no. 43/1(163)/2017, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-109eeb73-03b1-4d2c-9d87-05575fed3064 (access 7.07.2019).

Asylum in the EU Member States. Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015, eurostat newsrelease, no. 44/2016, 4 March 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 (access 6.07.2015).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Migration Program, Brussels, 13.05.2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN (access 6.07.2019).

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, ed. E. Ostaszewska-Żuk, Helsinki Foundation of Human Rights, Warsaw 2016.

Deklaracja polityczna Marrakeszu, Rabat Process, Euro-African Dialogue on Migration and Development, https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/deklaracja.marakeszPL.pdf (access 17.07.2019).

Doeringer P.B., Piore M.J., Internal Labor Markets and Manpower Analysis, M.E. Sharp, New York 1971.

Global Compact for Migration, IOM, https://www.iom.int/global-compact-migration (access 7.07.2019).

Hollifield J.F., The politics of international migration. How can we “bring the state back in”?, in: C.B. Brettel, J.F. Hollifield, Migration Theory, New York 2000.

Imigracyjny kryzys w Europie. Błaszczak o migrantach, tvn24.pl, 13.06.2017, http://www.tvn24.pl.

Information on the size and directions of emigration from Poland in the years 2004–2008, GUS, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2008.pdf (access 5.06.2019).

Interview with Eugeniusz Kłopotek, Salon polityczny Trójki, 25.09.2015, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1509846,Szczyt-UE-miliarddla-uchodzcow-hot-spoty-i-ochrona-granic (access 11.07.2019).

Jaroszewicz M., Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu, Raport OSW, no. 10/2018.

Kareńska M., Premier Ewa Kopacz gościem XXV Forum Ekonomicznego, Salon24, 14.09.2015, https://www.salon24.pl/u/margaretkarenmtv24/668897,premier-ewa-kopacz-gosciem-xxv-forum-ekonomicznego (access 13.07.2019).

Morawiecki o uchodźcach: decydujemy się nie przyjmować uchodźców (Morawiecki on refugees: we have decided not to accept refugees), „Dziennik Zachodni”, 20.09.2018, https://dziennikzachodni.pl/morawiecki-ouchodzcach-decydujemy-sie-nie-przyjmowac-uchodzcow-nieformalny-szczyt-ue-w-salzburgu-ma-zlagodzic-napiecia-ws/ar/13508123 (access 13.07.2019).

National, ethnic, linguistic and religious structure of the Polish population. National Population and Housing Census of 2011, GUS, Warszawa 2015, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp2011%2C22%2C1.html (access 10.07.2019).

Office for Foreigners, Annual Report: legalisation of stay 2018, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/raport-roczny-legalizacjapobytu/2018-2/ (access 12.07.2019).

O’Malley T., Statement by Pope Francis during a meeting with a group of Lutherans in Vatican, 13.10.2016, deon.pl, https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4927,kto-broni-chrzescijanstwa-a-przegania-uchodzcow-jest-hipokryta.html (access 13.07.2019).

Operacz J., Ilu ich jest, po co przyjechali? Cudzoziemcy w Polsce, Aleteia 10.09.2018, https://pl.aleteia.org/2018/09/10/ilu-ich-jest-po-co-przyjechali-cudzoziemcy-w-polsce (access 12.07.2019).

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2012 (access 7.07.2019).

Pomysł Grupy Wyszehradzkiej na kryzys migracyjny spodobał się reszcie Unii, dziennik.pl, 26.09.2016, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/531723,pomysl-grupy-wyszehradzkiej-na-kryzys-migracyjny-spodobal-sie-reszcie-unii-to-jedyna-droga-prowadzaca-nasnaprzod.html (access 11.07.2019)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r6014620366284,Projekt-ustawy-o-zmianieustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony-na-terytorium (access 11.07.2019).

Raport “Polska 2030 – strategie, oczekiwania, opracowania”, http://polska2030.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju-polska-2030-trzecia-fala-nowoczesnosci/#comment1263 (access 10.07.2019).

Raport “Studenci zagraniczni w Polsce”, Study In Poland, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-zagraniczi-wpolsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284 (access 10.10.2019).

Spór o relokację uchodźców. Polska chce umorzenia postępowania, tvn24bis, 13.07.2017, https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/minister-blaszczak-o-uchodzcach-polska-wnosi-o-umorzenie-postepowania,756649.html (access 13.07.2019).

Statement by J. Balicki included in the transcript from the seminar of the Government Population Council, Warsaw 14.01.2019.

Strzałkowski M., Forteca Europa czyli Polacy a uchodźcy i migranci, Euractiv, 5.06.2018, https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/forteca-europa-czyli-polacy-akwestia-uchodzcow-i-migrantow/ (access 7.07.2019).

The Act on Foreigners of 13th December 2013, Journal of Laws of 2013, no. 128, item 1650.

The Act of 13th June 2003 on Foreigners, Journal of Laws of 2003, no. 128, item 1175.

The Act of 13th June 2003 on granting protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland, Journal of Laws of 2003 no. 128, item 1176.

The government program of cooperation with the Polish diaspora and Poles abroad in the years 2015–2020. Ministry of Foreign Affairs, 2015, https://www.msz.gov.pl/resource/70a7021e-304c-4075-a812-18e5b3410966:JCR (access 12.07.2019).

Zachová A., Zgut E., Zbytniewska K., Strzałkowski M., Gabrizova Z., Grupa Wyszehradzka zjednoczona przeciwko uchodźcom, Euractiv, 24.07.2017, https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/grupa-wyszehradzka-zjednoczonaprzeciw-uchodzcom/ (access 16.07.2019).

Zakolska O., Polska nie wyraziła poparcia dla Globalnego Paktu w sprawie Uchodźców , PAP, 18.12.2018, https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/polska-nie-wyrazi%C5%82a-poparcia-dla-globalnego-paktu-wsuchod%C5%BAc%C3%B3w/ar-BBR7uUu (access 2.07.2019).

Życie religijne w Polsce, GUS 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznaniareligijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html (access 12.07.2019).

Żytnicki P., Nyczka T., Księża hejtują uchodźców w sieci, wyborcza.pl, 14.09.2015, http://wyborcza.pl/1,75398,18811057,ksieza-hejtuja-uchodzcow-w-sieci.html (access 13.07.2019).

Language: English

Pages: 85-108

How to Cite:

Harvard

Pacek, M. (2020) "Polish Migration Policy in the Context of the Migration Crisis". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2020, pp. 85-108. DOI: 10.33067/SE.3.2020.5

APA
Chicago