ISSUE: 3/2019

  • Volume 23
  • Number 3
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu

Political Parties of the Visegrad Group Countries Towards the EU: Directions of Thinking and Acting in the Face of the Crisis

Abstract

Visegrad Group (V4) containing Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, is one of the examples of regional cooperation within the European Union (EU). Recently V4 has shown some coherence in case of migrant wave to the EU, as well as presented unifi ed position vis-à-vis climate change or leaders election in the EU. The Author has taken into consideration major political parties – both ruling and in the opposition – and their programs in all V4 countries and comes to following conclusions: 1. There is no coherence of V4, as Czech Republic and Slovakia are not ready to follow the footsteps of Hungary and Poland in creation of so called illiberal democracies. 2. All V4 countries are domestically highly polarized, with the exception of Hungary dominated by its charismatic leader Viktor Orbán. 3. Internal instability cannot bring a cohesive and unifi ed voice of V4 in the EU in more coordinated way. 4. If V4 countries will constantly undermine the core system of values, or Copenhagen criteria, of the EU, as Hungary and Poland is doing, combined with more and more problems with corruption, as all of them have, then un-famous East – West division line can reemerge in the EU and on the European continent leading to weakening of it on the global scene.

References

Bíró Nagy A., Boros T., Varga Á., Euroszkepticizmus Magyarországon, „Policy Solution” Juni 2012, https://www.policysolutions.hu/userfi les/elemzes/27/ euroszkepticizmus_magyarorszagon.pdf (dostęp 7.07.2019).

Czech and Slovak protesters shake up political landscape, “Politico”, 8.07.1019, https://www.politico.eu/article/czech-and-slovak-anti-government-protesters-shake-up-political-landscape-eastern-europe/ (dostęp 5.07.2019).

Czech Republic at hart of fight for Europe, https://www.politico.eu/article/ tomio-okamura-czechs-host-a-skirmish-in-the-battle-for-europe/ (dostęp 5.07.2019).

Czy Brexit zaszkodzi Grupie Wyszehradzkiej?, „EURACTIV”, 10.06.2019, https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/czy-brexit-zaszkodzi-grupie-wyszehradzkiej/ (dostęp 3.07.2019).

Deklaracja europejska PiS, https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/ 2275078,PiS-zaprezentowalo-Deklaracje-Europejska-12-punktow-tak-jak -12-gwiazd-na-fl adze-UE (dostęp 6.07.2019).

Dennison S., Zerka P., The 2019 European Parliament Election: How Anti -Europeans Plan To Wreck Europe And What Can Be Done To Stop IT, “ECFR”, February 2019, https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/the_2019_European_election (dostęp 3.07.2019)

European Parliamentary #Futures, “Visegrad/Insight”, Special Edition, no. 2(14)/2019, Full Report: https://visegradinsight.eu/ep2019/download-european-parliamentary-futures/ (dostęp 6.07.2019).

Góralczyk B., Aksjologiczna dezintegracja w Unii Europejskiej? Przypadek Węgier, w: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. T. Kubin, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, http://docplayer. pl/49099973-Aksjologiczna-dezintegracja-w-ue-przypadek-wegier.html (dostęp 2.07.2019).

Góralczyk B., Poland and Hungary After 2008 Global Crisis, “Südeuropa”, vol. 63, no. 2/2015, Special issue on: Hungary’s Path Toward an Illiberal System.

Góralczyk B., Unia Europejska w kryzysie egzystencjalnym?, https://nowakonfederacja.pl/raport/unia-europejska-w-kryzysie-egzystencjalnym/ (dostęp 5.07.2019)

Grodzki R., Antysystemowe ANO zwycięzcą wyborów w Republice Czeskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 328/2017, https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,2032,6e283a3cc9a6407a07dd74f233b82c9c/BIZ%20nr%20328.pdf?plik,pobierz,2032,6e283a3cc9a6407a07dd74f233b82c9c/ BIZ%20nr%20328.pdf (dostęp 7.07.2019).

Innes A., Hungary’s Illiberal Democracy, „Current History”, vol. 114, March 2015. Jaka przyszłość Europy?, red. K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, I. Kraś, Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Warszawa 2018. Konstytucja Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania przebieg implikacje, red. T. Kubin, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Leonard M., Torreblanca J., Eurosceptic Surge And How To Respond To It, “Policy Brief”, ECFR, April 2014, https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR98_ EUROSCEPTIC_BRIEF_AW_(4).pdf (dostęp 8.07.2019)

Magyar B., Post-Communist Mafi a State, Central European University Press, Budapest 2016.

Orbán V., A munka alapú állam következik, 2014, https://mandiner.hu/cikk/20140728_orban_viktor_a_munkaalapu_allam_korszaka_kovetkezik_beszed_tusvanyos_2014 (dostęp 5.07.2019).

Orbán V., Most kell cselekedni!, wystawienie programowe 23 marca 2019, https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/ most-kell-cselekedni (dostęp 2.07.2019).

Orbán V., Nem leszünk gyarmat!, 2012, http://index.hu/video/2012/03/15/orban_nem_leszunk_gyarmat.

Orbán V., Tusnádfürdöi beszéd, 28.07.2018: https://mandiner.hu/cikk/20180728_orban_viktor_tusnadfurdoi_beszed (dostęp 5.07.2019).

Paweł K., Jeśli zdecentralizujemy państwo, zakończy się w Polsce polityczna wojna plemion, „Gazeta Wyborcza”, 29.06.2019, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24941076,zdecentralizowane-panstwo-zakonczypolityczna-wojne-plemion.html (dostęp 8.07.2019).

Plattner M., Illiberal Democracy and the Struggle on the Right, “Journal of Democracy”, vol. 30, no. 1, January 2019, DOI: https://doi.org/10.1353/ jod.2019.0000.

Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej, Raport Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2017/K_103_17.PDF (dostęp 2.07.2019).

Politycky program SPD, https://www.spd.cz/program (dostęp 5.07.2019). Priority program strany Smer, https://www.strana-smer.sk/program (dostęp 7.07.2019).

Program PiS 2014, http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=164.

Przybylski W., Winning by Loosing In the EU, “Visgerad/Insight”, 3.07.2019, https://visegradinsight.eu/winning-by-losing-in-the-eu/ (dostęp 5.07.2019).

Sargentini J., Report on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8- 2018-0250_EN.html?redirect#title11 (dostęp 7.07.2019).

Siedem głównych wyzwań Grupy Wyszehradzkiej, http://gosc.pl/doc/3728082.7- glownych-wyzwan-UE-wedlug-Grupy-Wyszehradzkiej (dostęp 7.07.2019).

Sikorski R., Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji, Znak, Kraków 2019.

Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. 1–2, Liber, Warszawa 2012.

Tóth Cs., Török G., Négy választás Magyarországon. A magyar politika az elmúlt 12 évben, Osiris Kiadó, Budapest 2015.

Unia wraca na zachód, ma dość problemów z krajami wschodu, „Newsweek”, wersja polska z 8 lipca 2019. Żegnaj, stary świecie? Scenariusze rozpadu Unii Europejskiej, https://kulturaliberalna.pl /2017/01/24/zegnaj-stary-swiecie-scenariusze-rozpadu-uniieuropejskiej/ (dostęp 5.07.2019).

Zeilina L., Why Visegrad 4 need to get real about climate change, “EU Observer”, July 2, 2019, https://euobserver.com/opinion/145293 (dostęp 5.07.2019).

Language: Polish

Pages: 69-90

How to Cite:

Harvard

Góralczyk, B. (2019) "Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2019, pp. 69-90. DOI: 10.33067/SE.3.2019.4

APA
Chicago