ISSUE: 3/2019

  • Volume 23
  • Number 3
  • 2019

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Państwa Trójkąta Weimarskiego wobec przyszłości integracji europejskiej

Weimar Triangle Countries Towards the Future of European Integration

Abstract

The aim of the article is to analyze the European programs of the main political parties in the Weimar Triangle countries. The analysis will focus on the political vision and possible institutional changes. In addition, the position on euro area reforms and (in Polish case) prospects for membership of the EMU will be examined. Another issue is the response to the migration crisis, and views on the future of the internal market, deepening cooperation in defense policy and a vision of the future of EU foreign policy. Finally, brexit issues will be examined. The article will compare the European doctrine of particular countries, then the views of
the government (and its party base) and the opposition parties.

References

Auf dem Weg zur Europäischen Verteidigungsunion, https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/150820-bfa-europaeische-verteidigungsunion. pdf?fi le=1 (dostęp 29.04.2018).

Crespy A., Schmidt V., The clash of Titans: France, Germany and the discursive double game of EMU reform, “Journal of European Public Policy”, no. 21 (8)/2014, s. 1085–1101, DOI: https://doi.org/10.1080/13501763. 2014.914629.

Denken Wir Neu. Das Programm der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2017: „Schauen wir nicht länger zu“, 2.04.2017, https://www.fdp.de/sites/ default/files/uploads/2017/08/07/20170807-wahlprogramm-wp-2017-v16. pdf (dostęp 29.04.2018).

Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 19. Legislaturperiode, Berlin, 7.02.2018, https://www.cdu. de/koalitionsvertrag-2018 (dostęp 27.03.2018).

Grosse T.G., „Jeśli kochasz Europę…”. Rozważania o strategii Niemiec wobec problemów integracji europejskiej, w: Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno?, red. Z. Czachór, T. Marcinkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

Grosse T.G., Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji w Europie? „Przegląd Zachodni”, nr 1 (354)/2015.

Grosse T.G., Polska, Francja i Niemcy wobec Unii. Europejskie wizje w Trójkącie Weimarskim, Raport, Nowa Konfederacja, 5.11.2018, https://nowakonfederacja.pl/raport/polska-francja-i-niemcy-wobec-unii-europejskiewizje-w-trojkacie-weimarskim/ (dostęp 27.12.2018).

Guerra S. Poles In the EU: Prior to and After Accession, w: New neighbours – on the diversity of migrants’ political involvment, red. A. Dziewulska, A.M. Ostrowska, Centre for Europe, Warsaw 2012.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku, Sejm RP, 21 marca 2018, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_jacek_czaputowicz_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji_w_2018_roku (dostęp 27.04.2018).

Initiative pour l’Europe – Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique, 26 Septembre 2017, Paris, http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ (dostęp 30.09.2017).

Jabko N., Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985– 2005, Cornell University Press 2006.

Juncker J.C., Orędzie o stanie Unii 2017, Bruksela, 13 września 2017, Komisja Europejska, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ pl.htm (dostęp 16.09.2017).

Krasnodębski Z., Co dla Polski oznaczają zmiany w Unii Europejskiej?, w: „Myśląc: Polska”, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice, 3–5 lipca 2015 r.

Lequesne Ch., A New Socialist President In the Elysée: Continuity and Change in French EU Politics, “Journal of Common Market Studies”, vol. 51, Annual Review/2013, s. 1–13.

Lindstrom N., The Politics of Europeanization and Post-Socialist Transformations, Palgrave Basingstoke 2015, DOI: https://doi.org/10.1057/ 9781137352/87.

Manifesto for Germany. The Political Programme of the Alternative for Germany, https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04- 12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf (dostęp 29.04.2018).

Merkel A., Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the opening ceremony of the 61st academic year of the College of Europe in Bruges on 2 November 2010, https://www.coleurope.eu/content/news/Speeches/Europakolleg%20Brugge%20Mitschrift%20englisch.pdf (dostęp 27.02.2016).

Nowoczesna Polska dla każdego. Program Nowoczesnej, 2016, https://nowoczesna.org/nowoczesna-polska-dla-kazdego-program-partii/ (dostęp 27.05.2018).

Pacześniak A., Zuba K., Francja, w: Doktryny integracyjne państw europejskich, red. K. Zuba, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.

Party politics in Central and Eastern Europe. Does EU membership matter?, red. T. Haughton, Routledge, London 2011. Paweł Kukiz o Unii Europejskiej, http://ruchkukiza.pl/pawel-kukiz-o-uniieuropejskiej/ (dostęp 27.05.2018).

Platforma Obywatelska, http://www.platforma.org/aktualnosc/45497/projekty -platformy-polska-europa-swiat-polskaobywatelska (dostęp 27.04.2018).

Program CDU/CSU, http://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm_ cdu_btwahl2017.html (dostęp 29.04.2018). Program PiS 2014, http://pis.org.pl/dokumenty (dostęp 27.04.2018).

Program SPD, http://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm_spd_btwahl 2017.html (dostęp 27.03.2018).

Przemówienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wygłoszone w Berlinie 28 listopada 2011, TVN24.pl, https://www.tvn24.pl/polska-a-przyszlosc-unii-europejskiej,192356,s.html (dostęp 27.04.2018).

Przemówienie Premier Beaty Szydło na XV Forum Polityki Zagranicznej, 9.11.2017, http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/xv_forum_polityki_zagranicznej (dostęp 27.04.2018).

Schetyna potwierdza: Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów, „Newsweek”, 10.05.2017, http://www.newsweek.pl/polska/schetyna-nie -bedziemy-przyjmowac-migrantow-po-o-uchodzcach,artykuly,409922,1. html (dostęp 27.04.2018).

Schetyna: PiS zniszczyło międzynarodowy wizerunek Polski, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24.02.2018, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1106895, schetyna-na-radzie-krajowej-po.html (dostęp 27.12.2018).

Schmidt V.A., The futures of European Capitalism, OUP Oxford 2002, DOI: https://doi.org/10.1093/0199253684.001/0001.

Schweiger Ch., Poland, Variable Geometry and the Enlarged European Union, “Europe-Asia Studies”, vol. 66, no. 3/2014, s. 394–420, DOI: https://doi.org/ 10.1080/09668136.2013.869898.

Stelzenmüller C., Germany: Between Power and Responsibility, w: Shaper Nations, Strategies for a Changing World, red. W.I. Hitchcock, M.P. Leffl er, J.W. Legro, Harvard University Press, Cambridge 2016.

Strategia Zmiany. Program Kukiz’15, http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/strategia-zmiany/ (dostęp 27.05.2018).

Styczyńska N., Więcej czy mniej Europy?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Szyszko J., Globalna polityka klimatyczna, w: „Myśląc: Polska”, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice, 3–5 lipca 2015 r., s. 33–36.

Tekst wystąpienia Ryszarda Petru w sejmowej dyskusji o polskiej polityce zagranicznej, https://nowoczesna.org/tekst-wystapienia-ryszarda-petru-w-sejmowej-dyskusji-o-polskiej-polityce-zagranicznej/ (dostęp 27.05.2018).

Trzcielińska-Polus A., Niemcy, w: Doktryny integracyjne państw europejskich, red. K. Zuba, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.

Vachudova M.A., Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession, “Journal of European Public Policy”, no. 15:6/2008, DOI: https://doi.org/10.1080/13501760802196614.

Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, 25.05.2016, Prawo i Sprawiedliwość, http://pis.org.pl/aktualnosci/zostalismy-upowaznieni-przez-wyborcow-do -obrony-interesow-polski (dostęp 27.12.2018).

Language: Polish

Pages: 91-120

How to Cite:

Harvard

Grosse, T. (2019) "Państwa Trójkąta Weimarskiego wobec przyszłości integracji europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2019, pp. 91-120. DOI: 10.33067/SE.3.2019.5

APA
Chicago