ISSUE: 2/2016

  • Volume 78
  • Number 2
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Nowa klasa społeczna – prekariat w krajach Unii Europejskiej

The New Class – The Precariat in European Union Countries

Abstract

The subject discussed in the thesis is the formation of a new social class, called precariat. The author of this expression – Guy Standing – in his ground-breaking book, entitled The Precariat: The New Dangerous Class, claims that the new group should be considered as a social class. Is it true? Having investigated the European labour market and having carefully analysed the trends set after the fi nancial crisis of 2007/2008, the thesis depicts the reasons for current unstable situation and argues for the point of view of Standing.

References

Bank Światowy, Stymulowanie zatrudnienia w Polsce: zalety i wady umów cywilnoprawnych, 1.07.2014, http://www.worldbank.org (dostęp 3.03.
2015).

Bierówka J., Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, KAAFM, Kraków 2009.

Bolanowski J., Kryzys na rynku pracy w USA: największy spadek zatrudnienia od II wojny światowej, 28.09.2012, http://forsal.pl/ (dostęp 29.05.2015).

Bourdieu P., Contre-feux, Liber Raisons d’agir, Paryż 1998.

Bristow M., Foxconn gives workers second pay rise, 7.06.2010, http://www.bbc.com/ (dostęp 30.03.2015).

Culpan T., Hon Hai Falls on Plan to Double Wages at China Plants, 7.06.2010, http://www.bloomberg.com/ (dostęp 30.03.2015).

Dinamore G., Tuscan Town Turns Against Chinese Immigrants, 9.02.2011, http://www.ft.com/ (dostęp 2.04.2015).

Dvorak P., Thurm S., Slump Prods Firms to Seek New Compact With Workers, 20.10.2009, http://www.wsj.com/ (dostęp 30.03.2015).

Goldthorpe J.H., McKnight A., The Economic Basis of Social Class, CASEpaper 80, Londyn 2004.

Grimm S., Ronneberger K., An invisible history of work. Interview with Sergio Bologna, 01.2007, http://www.springerin.at/ (dostęp 29.05.2015).
Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, The Top Deals (Largest M&A Transactions), http://www.imaa-institute.org/statistics-mergersacquisitions.html#TopMergersAcquisitions_Worldwide (dostęp 2.04. 2015).

Interkadra, Leasing pracowniczy, http://www.interkadra.pl/ (dostęp 11.03. 2015).

Kissinger H., On China, Penguin Books Ltd, London 2011.

Kitschelt H., Continuity and Change in Contemporary Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
2004.

LeasingTeam, O nas, http://leasingteam.pl/ (dostęp 11.03.2015).

Lenin W.I., Wielka inicjatywa, w: W.I. Lenin, Dzieła, t. 29, Książka i Wiedza, Warszawa 1956.

Lityńska A., Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 585/2001.

Marks K., Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 8, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.

Polakowska-Kujawa J., Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Polska Agencja Prasowa, Rynek pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki badań: Polacy nie boją się zwolnienia, 8.03.2015, http://www.money.pl/ (dostęp 11.03.2015).

Pompowski T., Etiopia wkracza na gospodarczą arenę, 30.06.2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/ (dostęp 02.04.2015).

Rajan R.S., Kumar R., Virgill N., New Dimensions of Economic Globalization: Surge of Outward Foreign Direct Investment from Asia, World Scientifi c Pub Co Inc, Singapore 2008.

Simonian H., Adecco has no fears over French president, 8.05.2012, http://www.ft.com/ (dostęp 29.05.2015).

Sowa J., Prekariat – proletariat epoki globalizacji, w: Robotnicy opuszczają miejsca pracy, red. J. Sokołowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź
2010.

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU z 2014 r., poz. 121.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU z 1974 r. nr 24, poz. 141.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.

Żakowski J., Słowo wstępne. Wszyscy będziemy prekariuszami, w: G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.

Language: Polish

Pages: 71-88

How to Cite:

Harvard

Duda, M. (2016) "Nowa klasa społeczna – prekariat w krajach Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2016, pp. 71-88.

APA
Chicago