ISSUE: 4/2005

  • Volume 36
  • Number 4
  • 2005

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne z tytułu majątków pozostawionych w Polsce w świetle kompetencji ratione materiae Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Language: Polish

Pages: 121-146

How to Cite:

Harvard

Garlacz, B. (2005) "Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne z tytułu majątków pozostawionych w Polsce w świetle kompetencji ratione materiae Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2005, pp. 121-146.

APA
Chicago