ISSUE: 2/2022

  • Volume 26
  • Number 2
  • 2022

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Migration Crisis on the Polish-Belarusian Border (2021–2022) From a Humanitarian and Human Rights Perspective

Abstract

The aim of this article is an attempt to answer the questions: how should Poland’s policy towards the crisis on the border with Belarus be assessed from the humanitarian and human rights perspective? How should a country, in this case Poland, behave towards those crossing the border of that country, in a situation of deceitful importation and the subsequent use of innocent immigrants/ refugees as tools for hostile actions against a neighboring state by the authoritarian regime of Belarus? The article also attempts to answer a question about the challenges faced by non-governmental organisations and the important role they play in a situation where state policy is at variance with international law and basic ethical principles whereby human rights are violated. The analysis of the situation on the Polish-Belarusian border, based on the assumption that each state has a duty to protect its border, but at the same time it has a duty to protect human life and to make sure that the law is  respected on that border, allows for the conclusion that Polish policy is in conflict with international law and basic ethical principles. The article also shows the challenges faced by civic organisations and the very important role that civic organisations play in this situation.

References

Amnesty International Public Statement (2022) Poland: Cruelty not compassion, At Europe’s other borders, 11.04, Available at: https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/5460/2022/en/ (Access 1.05.2022).

Amnesty International Report (2022) The State Of The World’s Human Rights. Available at: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/202122-english-a_2022-03-21-Z23.pdf (Access 1.05.2022).

Balicki, J. (2012) Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: UKSW.

Balicki, J. (2021) Obrona “chrześcijańskiej Europy” przed “inwazją islamu”? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE. Warszawa: UKSW.

Bertram, C. (2018) Do States Have the Right to Exclude Immigrants? Political Theory Today. Cambridge UK: Polity Press.
Centrum Archiwistyki Społecznej (2022) Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego, 6.05. Available at: https://cas.org.pl/spoleczne-archiwumkryzysu-humanitarnego (Access 1.05.2022).

Chlebny, J. (ed.) (2019) Prawo o cudzoziemcach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Dąbrowski, P. (2011) Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Griffin, N. (2022) Miami 1980. Rok niebezpiecznych dni. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Klaus, W. (ed.) (2021) Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. Raport Grupy Granica, 1.12. Available at: https://www.grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf (Access 27.05.2022).

Klaus, W. (ed.) (2021) Raport Grupy Granica, Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim, 1.12. Available at: https://www.grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf. (Access 1.05.2022).

Klimowicz, J. (2021) “Uchodźcy na granicy. Jezydzki obrońca praw człowieka apeluje do Polek i Polaków, aby okazać dobroć w kryzysie humanitarnym”, Gazeta Wyborcza, 15.10. Available at: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27694534,uchodzcy-na-granicy-jezydzki-aktywista-apeluje-do-polek-i-polakow.html (Access 29.05.2022).

LexLege (2022) Ustawa o cudzoziemcach, Stan prawny aktualny na dzień: 24.06.2022, Dz.U.2021.0.2354. Available at: https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/ (Access 24.06.2022).

Łysienia, M. (ed.) (2016) Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Molga, T. (2021) Dzieci z Michałowa głodują na granicy. To już pewne. Rozmawialiśmy z członkami tej grupy, Wirtualna Polska, 12.10.2021, Available at: https://wiadomosci.wp.pl/dzieci-z-michalowa-dzis-w-nocy-gloduja-na-granicy-to-juz-pewne-rozmawialismy-z-czlonkami-tejgrupy-6693096370772640a (Access 5.06.2022).

Pikuła, A. (2022) UE w dobie wyzwań migracyjnych i uchodźczych. Jak powinna wyglądać?, EURACTIV.pl, 27.05. Available at: https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/unia-europejska-wdobie-wyzwan-migracyjnych-i-uchodzczych-jak-powinna-wygladac/ (Access 27.05.2022).

Raport Amnesty International Polska (2022) Okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią, 11.04. Available at: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Amnesty-InternationalPolska-Okrucienstwo-Zamiast-Wspolczucia-Na-Granicy-Z-Bialorusia.pdf (Access 1.05.2022).

Traba, K. (2021) Poza “kryzysem granic”. O przyczynach obecnej migracji z arabskiego Bliskiego Wschodu, Fundacja Batorego. Available at: K.-Traba-Poza-kryzysem-granic.-O-przyczynach-obecnej-migracji-z-arabskiego-Bliskiego-wschodu.docx (bbng.org) (Access 1.06.2022).

Wersja Skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C115/51, 9.05.2008. art. 78–79. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2008%3A115%3AFULL (Access 5.06.2022).

Language: English

Pages: 75-87

How to Cite:

Harvard

Balicki, J. (2022) "Migration Crisis on the Polish-Belarusian Border (2021–2022) From a Humanitarian and Human Rights Perspective". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2022, pp. 75-87. DOI: 10.33067/SE.2.2022.5

APA
Chicago