ISSUE: 4/2017

  • Volume 84
  • Number 4
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Jak UE w jakim świecie? Wpływ czynników międzynarodowych na obecny i przyszły stan Unii Europejskiej

What Kind of the EU in What Kind of the World? International Factors Influencing Present and Future Shape of the European Union.

Abstract

The main aim of the paper is to present important factors influencing present and future shape of the European Union. Among many important factors three of them have been chosen: globalization, collapse of the Washington consensus, as well as the shift in the international order. Author tried to show in which way the impact of those factors influences different spheres of the EU, starting with the most important issues (like an optimal model of the European integration) and coming to the economic and social matters. It was underlined that this kind of influence is reciprocal – it means that the European Union has also possibilities to change international situation, and its ability with this regard depends on the EU’s effectiveness and performance as an international organization.

References

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako ‘soft power’, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10/2016.

Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Barburska O., Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 4/2016.

Barburska O., Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Studia Europejskie”, nr 3/2016.
Barcz J., Główne kierunki reformy ustrojowej (post-lizbońskiej) UE (2010–2015). Sanacja i konsolidacja strefy euro, wyd. II zmienione, Wszechnica IJM, Piaseczno 2016.

Berend I.T., Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.

Braungart M., McDonough W., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, New York 2002.

Bukowski M., Śniegocki A., Megatrendy od akceptacji do działań, WiseEuropa, Warszawa 2017.

Buras P., Przygotujcie się na nową Europę, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, luty 2017.

Cichocki M.A., ‘Więcej Europy’ jako przykład strategii antykryzysowej – próba oceny efektywności, „Studia Europejskie”, nr 2/2017.

Chang H.-J., Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2016.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, ELIPSA, Warszawa 2013.

Czachór Z., Kryzys w Unii Europejskiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9/2015.

Duda M., Nowa klasa społeczna – prekariat w krajach Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 2/2016.

Fiszer J. M., Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? Przesłanki i skutki, „Przegląd Europejski”, nr 3/2015.

Flockhart T., Kupchan Ch.A., Lin Ch., Nowak B.E., Quirk P.W., Xiang L., Liberal Order in a Post-Western World, Transatlantic Academy, Washington 2014.

Fukuyama F., America at the Crossroads: Democracy, Power and the Neoconservative Legacy, Yale University Press, New Haven 2006.

Fukuyama F., The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992.

Góralczyk B., Czy Chiny zdominują świat?, w: Perspektywy nowego ładu światowego, red. L. Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.

Góralczyk B., Powrót Historii, czyli rewolucja antyliberalna, „Studia Europejskie”, nr 1/2017.

Grosse T.G., Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 1/2010.

Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Rebis, Warszawa 2009.

Kokoszyński K., Europejczycy wybierają populistów, bo boją się globalizacji, EurActiv.pl, 30.11.2016, http://www.euractiv.pl/section/demokracj/news (dostęp 12.02.2017).

Komisja Europejska, Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM(2017) 2025, Bruksela 1.03.2017.

Krastev I., wywiad: Jak rozpoznać nowego Hitlera?, „Polityka”, 22–28.03.2017.

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężenia, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

Kuraś J., Chcą rozwalić Unię z pomocą Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 20–21. 02.2016.

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, PISM, Warszawa 2016.

Mahbubani K., The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, Public Affairs, New York 2008.

Majone G., Rethinking the Union of Europe Post-Crisis: Has Integration Gone Too Far?, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

McLuhan M., Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962.

Milanovic B., Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, Cambridge–London 2016.

Milczarek D., Foreign and Security Policy – A Challenge for the European Union, w: Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013.

Mingfu L., The China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post-American Era, CN Times Books, New York 2015.

Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej, red. M.A. Cichocki, T.G. Grosse, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016.

Piketty Th. , Kapitał w XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. T.G. Grosse, Scholar, Warszawa 2016.

Pomerantsev P., Beyond Propaganda: How authoritarian regimes are learning to engineer human souls in the age of Facebook, „Foreign Affairs”, June 2015.

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, red. R. Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej: struktura teoretyczno–metodologiczna badania, w: Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfl iktów wewnętrznych, red. A. Skolimowska, ELIPSA, Warszawa 2015.

Snyder T., wywiad: Politycy historii alternatywnej, „Newsweek” (edycja polska), 27.03.2017.

Stahel W., Reday-Mulvey G., Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy, Vantage Press, New York 1981.

Stolarczyk M., Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3/2012.

Stuart S., The International Political Economy of Transition: Neoliberal hegemony and Eastern Central Europe’s transformation, Routledge, London 2012.

Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku światowego, red. W. Malendowski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Tatarak A., Populiści rosną w siłę, EurActive.pl, 4.11.2016, www.euractiv.pl (dostęp 7.11.2016).

Tereszkiewicz F., Unia Eurosceptyków – implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

The European Union and Democracy Promotion. A Critical Global Assessment, red. R. Young, Johns Hopkins University, Baltimore 2010.

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B. Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.

W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Warszawa 2015.

Zajączkowski K., O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, „Studia Europejskie”, nr 3/2014.

Zielonka J., wywiad: Mania nicniezmieniania, „Polityka”, 19.04.2017.

Language: Polish

Pages: 9-33

How to Cite:

Harvard

Barburska, O. (2017) "Jak UE w jakim świecie? Wpływ czynników międzynarodowych na obecny i przyszły stan Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2017, pp. 9-33.

APA
Chicago