ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej

The Three Seas Concept from the German Perspective

Abstract

The acquisition in 2015 of power in Poland by national-conservative party Law and Justice led to a change in priorities of Polish foreign policy. The Intermarium initiative understood as a closer cooperation of the eastern European Union states between the Baltic Sea, the Adriatic Sea and the Black Sea became a new instrument of Polish foreign policy. For historical reasons, the initiative of the Intermarium is associated with a similar concept, pushed through Poland in the 1920s, which was focused to create an alliance of Central European countries aimed at more effective protection against Russian expansion and German hegemony. In this context, the article aims to fi nd the answer, how the Polish Intermarium initiative is a subject of public debate in Germany and how it affects foreign policy pursued by Germany.

References

Andrychowicz-Skrzeba J., Reicht R., Goodbye Europe? Die Außenpolitik der polnischen PiS-Regierung, „Internationale Politikanalyse“, Friedrich
Ebert Stiftung, Berlin 2016.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-russischefoerderation.html (dostęp 18.03.2018).

Chojan A., Grupa Wyszehradzka w polityce zagranicznej Polski – między współpracą a rywalizacją, „Biuletyn Analiz i Opinii ZE ISPPAN”, nr 4/2016.

Chojan A., Polityka wschodnia Polski w myśli politycznej partii Prawo i Sprawiedliwość (lata 2005–2007), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej”, z. 5/2016.

Chojan A., Polityka zagraniczna współczesnej Polski w świetle uwarunkowań instytucjonalno-prawnych, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1/2013.

Cieplucha P., Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP, „Studia Prawno-Ekonomiczne”,
t. XCIII/2014.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Czarnocki A., Kondrakiewicz D., Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski, w: Międzynarodowe stosunki polityczne, red.
M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Fischer J., Der Abstieg des Westens, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018.

Fiszer J.M., Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4/2013.

Fiszer J.M., System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2/2013.
Gniazdowski M., Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4/2017.

Grupa Wyszehradzka największym partnerem handlowym Niemiec, 24.10.2017, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1080413,faz-grupawyszehradzka-najwiekszym-partnerem-handlowym-niemiec.html (dostęp 16.03.2018).

Grzymski J., Granice Europy w wyobrażeniach i praktykach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, „Przegląd Europejski”,
nr 3/2017.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,683,minister-szczerski-inicjatywa-trojmorza-to-nowy-pomysl-na-zwiekszanie-jednosci-europejskiej-.html (dostęp 17.03.2018).

Ištok R., Koziak T., Międzymorze as a Polish Geopolitical Concept, s. 1, www.unipo.sk/public/…/Medzimorie%20anglický%20preklad.pdf (dostęp 17.02.2018).

Jancosekova V., Regional cooperation in Central and Eastern Europe and its implications for the EU, “European View”, no. 16/2017.

Kędzierski M., Śpieszmy się kochać Niemców. W przededniu europejskiego kryzysu, 14.01.2018, http://jagiellonski24.pl/2018/01/14/spieszmysie-kochac-niemcow-w-przededniu-europejskiego-kryzysu/ (dostęp 16.03.2018).

Kopeć R., Mazur P., Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2017.

Kushnir O., Russian Geopolitical Advancements in the Black Sea Region: The Annexation of Crimea, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 56/2017.

Machaj Ł., Alternatywne koncepcja polskiej polityki zagranicznej w środowiskach antyintegracyjnych po 1989 roku, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, nr 1, 2007.

Mróz A., Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil,
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa 2009.

Naumann F., Mitteleuropa, Reimer, Berlin 1915.

Orędzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym z dnia 6 sierpnia 2015 roku, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rpandrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html (dostęp 11.03.2018).

Popławski K., Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec. Konsekwencje polityczne, „Raport OSW”, nr 5/2016.

Steinmeier F-W., Europa ist die Lösung. Churchills Vermächtnis, Ecowin Verlag, Wals bei Salzburg 2016.

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian Europy Wschodniej, „Studia Europejskie”, nr 3/2017.

Szumiło M., Prospects of building Intermarium – a regional security system in Central and Eastern Europe, w: Quo vadis humanitas? Wyzwania
i perspektywy rozwoju środowiska międzynarodowego w XXI wieku, red. R. Kordonski, O. Struk, K. Sygidus, J. Ruciński, Vidavnictvo „PAÌS”,
Lwów–Olsztyn 2015.

Tomaszewski J., Landau Z., Polska w Europie i świecie 1918–1939, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.

Więcławski J., Contemporary Realism and the Foreign Policy of the Russian Federation, “International Journal of Business and Social Science”, no. 2/2011.

Więcławski J., Hans Morgenthau, realizm klasyczny i jego rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3/2011.

Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza, 26.08.2016, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,105,wspolna-deklaracja-w-sprawie-inicjatywy-trojmorza.html (dostęp 11.03.2018).

Verosta S., The German Concept of Mitteleuropa, 1914–1918 and its Contemporary Critics, w: The Habsburg Empire in World War I. Essays on the Intellectual, Military, Political and Economic Aspects of the Habsburg War Effort, red. R.A. Kann, B.A. Király, P.S. Fichtner, Columbia University Press, New York 1977.

Language: Polish

Pages: 59-72

How to Cite:

Harvard

Dahl, M. (2018) "Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 59-72.

APA
Chicago