ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej

The Three Seas Initiative in Poland’s Foreign Policy

Abstract

The purpose of this article is to analyse activities of the new regional grouping in the Central Europe – the Three Seas Initiative. The research covered the declared and factual goals, with particular emphasis on the question to what extent the project is infrastructural and economic, and how much the political and geostrategic. It covers also description of both summits held before 2018 in Dubrovnik and Warsaw, which is followed by analysis of criticism of the idea. Main fi elds of cooperation are presented with its perspectives, possibilities and constraints. The fi nal part of the article presents factors that in the future will determine the dynamic development of the Initiative or its rapid stagnation and disappearance.

References

Bieliszczuk B., Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i regionalnego rynku gazu, „Biuletyn PISM”, nr 63(1505), 30 czerwca 2017.

Całe przemówienie Donalda Trumpa podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przemowienie-donaldatrumpa-podczas-szczytu-inicjatywy-trojmorza,754888.html (dostęp 19.03.2018).

Deutschlandfunk: Trójmorze zamiast Unii Europejskiej?, http://www.dw.com/pl/deutschlandfunk-tr%C3%B3jmorze-zamiast-unii-europejskiej/a36008924 (dostęp 19.03.2018).

Gaz System – strona internetowa firmy, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarz-polnoc-poludnie/ (dostęp 19.03.2018).

Gietka M., Duda: chcemy, by do idei Trójmorza Polska dokładała budowanie bezpieczeństwa energetycznego, http://www.pap.pl/aktualnosci/polityka-krajowa/news,974343,duda-chcemy-by-do-idei-trojmorza-polskadokladala-budowanie-bezpieczenstwa-energetycznego.html (dostęp 19.03.2018).

Gniazdowski M., Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4(71)/2017. Minister Szczerski: Inicjatywa Trójmorza to nowy pomysł na zwiększanie jedności europejskiej, http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,683,minister-szczerski-inicjatywa-trojmorza-to-nowy-pomysl-na-zwiekszanie-jednosci-europejskiej-.html (dostęp 8.01.2018).

Project Catalogue. Three Seas Initiative. Cohesion, Connectivity, Competitiveness, prezentacja przygotowana przez PricewaterhouseCoopers na szczyt w Warszawie, w zbiorach autora.

Szczerski K., Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017.

The Second Summit of the 3 Seas Initiative. Joint Declaration, https://www.ceep.be/www/wp-content/uploads/2017/07/THE-SECOND-SUMMIT-OF-THE-3-SEAS-INITIATIVE-joint-declaration-2017.pdf (dostęp 14.02.2018).

Ukielski P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, nr 3/2016, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-3-2016.pdf (dostęp 19.03.2018).

Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,105,wspolna-deklaracja-w-sprawie-inicjatywy-trojmorza.html (dostęp 8.01.2018).

Wystąpienia Alpo Rusiego i Olivii Toderean podczas seminarium „The Three Seas Initiative – In Searching For A New European Idea”, Instytut Polski w Wilnie, 16.04.2018.

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas Dubrovnik Forum 2016, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,69,wystapienie-prezydenta-rp-pana-andrzeja-dudy-podczas-dubrovnik-forum-2016.html (dostęp 19.03.2018).

Language: Polish

Pages: 45-58

How to Cite:

Harvard

Ukielski, P. (2018) "Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 45-58.

APA
Chicago