ISSUE: 2/2018

  • Volume 22
  • Number 2
  • 2018

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Imigracja i imigranci w kampaniach wyborczych w Republice Czeskiej w 2017 i 2018 r.

Immigration and Immigrants in Electoral Campaigns in the Czech Republic in 2017 and in 2018

Abstract

The immigration crisis has in recent years become the leitmotif of electoral campaigns in the states of the Three Seas Initiative. Politicians do not avoid anti-immigration rhetoric, presenting immigration, mainly from the Middle East and Africa, as the greatest threat to their countries today. They create an extremely negative image of immigrants coming to Europe, generally identifi ed as Muslims. This was the case, e.g. during the last elections in Hungary, Slovakia or the Czech Republic. This last case is the subject of analysis in this article. The author investigates the causes and effects of this phenomenon and highlights the topics related to immigration that dominated the 2017 and 2018 electoral campaigns.

References

Brandtner L., Jediné DSSS zatočí s imigranty a ochrání naše obvatelstvo, http://www.dsss.cz/jedine-dsss-zatoci-s-imigranty-a-ochrani-naseobyvatelstvo.

Česká republika – náš bezpečný domov, naše uspěšná budoucnost, https://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecnydomov-nase-uspesna-budoucnost.pdf.

Češi se bojí terorismu, k EU ma lhostejný stav, tvrdí studie, https://www.lidovky.cz/studie-cesi-se-boji-terorismu-k-eu-maji-spise-lhostejny-vztahpty-/zpravy-svet.aspx?c=A171019_143036_ln_zahranici_ele.

ČT podala kvůli předvolebnímu spotu s muslimy trestní oznámení, https://www.denik.cz/z_domova/ct-podala-kvuli-predvolebnimu-spotu-s-muslimytrestni-oznameni-20171011.html.

Dębiec K., Czechy: druga kadencja Zemana, „Analizy OSW”, 31.01.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-01-31/czechy-druga-kadencja-prezydenta-zemana.

Do kampaně přibyla agresivita proti Drahošovi, soudí experti, http://domaci.eurozpravy.cz/politika/213095-do-kampane-pribyla-agresivita-protidrahosovi-soudi-experti/

DSSS v Berlíně – společně za Evropu narodů, http://www.dsss.cz/dsss-vberline_-spolecne-za-evropu-narodu.

Fijałkowski Ł., Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa, „Przegląd Strategiczny”, nr 1/2012.

Gott vidí uprchlíky stejně, těší Zemana. Ti „mladí, zdraví muži“ mohou být teroristi, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/387747/gott-vidi
-uprchliky-stejne-tesi-zemana-ti-mladi-zdravi-muzi-mohou-byt-teroristi.html.

Groszkowski J., Czechy: Babiš bez immunitetu, rząd bez większości w parlamencie, „Analizy OSW”, 4.01.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-01-24/czechy-babis-bez-immunitetu-rzad-bez-wiekszosci-w-parlamencie.

Groszkowski J., Czechy po wyborach: dominacja Babiša, „Analizy OSW”, 27.10.2017, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-10-23/
czechy-po-wyborach-dominacja-babisa.

Groszkowski J., Czechy przed drugą turą wyborów prezydenckich, „Analizy OSW”, 16.01.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-01-16/czechy-przed-druga-tura-wyborow-prezydenckich.

Gul-Rechlewicz V., Udział organizacji pozarządowych w holenderskiej polityce wobec uchodźców, PU Compus, Kielce 2017.

Hannig P., Buďme hrdí, http://www.petrhannig-rozumni.cz/.

Horák F., “Vlastenecké” strany v Česku? Čím víc pruhů, tím víc Adidas, http://www.houpaciosel.cz/2017/10/11/vlastenecke-strany-v-cesku-cim-vicpruhu-tim-vic-adidas/.

Konečné výsledky voleb v Čr, http://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb.

Mareš M., Antycyganizm prawicowych ekstremistów – propaganda partii politycznych i przemoc, w: Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2013.

O co usilujeme, http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/o-co-usilujeme/.

Pilous P., Jak Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby 2018, https://www.ceske-volby.cz/2018/01/28/milos-zeman-vyhral-prezidentske-volby-2018/.

Politický program SPD, http://www.spd.cz/program.

Poselstvi kampaně Zemana je jasné: kdo máš strach z imigrantů, boj se i Drahoše, řiká expert, http://www.info.cz/volby/prezidentske-volby-2018/
poselstvi-kampane-zemana-je-jasne-kdo-mas-strach-z-imigrantu-bojse-i-drahose-rika-expert-22870.html.

Potopit lodě a založit armádu Evropy: Takhle chtějí lídři vyřešit uprchlíky, http://www.blesk.cz/clanek/volby-volby-2017/500785/potopit-lode-azalozit-armadu-evropy-takhle-chteji-lidri-vyresit-uprchliky.html.

Procházka M., Miroslav Procházka: Imigrační politika v programu ODS, https://www.ods.cz/region.kralovehradecky/clanek/14046-imigracnipolitika-v-programu-ods.

Ryšavý Z., Krajské a senátní volby 2016: Úspěch Okamury, debakl Vandase, Konvičky a Bartoše. Zvláštní postavičky na kandidátce ČSSD, http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/krajske-a-senatni-volby-2016-uspechokamury-debakl-vandase-konvicky-a-bartose-zvlastni-postavicky-nakandidatce-cssd.

Silné Česko v Evropě 21. Století. Pozice ODS k UE, Praha 2017, https://www.ods.cz/docs/volby2017/silne_cesko_v_evrope_21_stoleti.pdf.

STEM: Češi berou Unii jako záruku míru v Evropě, Němci vidí také nezbytnost pro konkurenci se světovými velmocemi, https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/STEM-Cesi-berou-Unii-jako-zaruku-miru-vEvrope-Nemci-vidi-take-nezbytnost-pro-konkurenci-se-svetovymivelmocemi-474061.

Szyszlak E., Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej, Ofi cyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław
2015.

Szyszlak E., Polityczny wymiar sekurytyzacji problematyki mniejszości narodowych/etnicznych i imigrantów w perspektywie środkowoeuropejskiej, w: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.

Szyszlak E., Sekurytyzacja problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Polityka etniczna. Teorie. Koncepcje. Wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Teď nebo nikdy, Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017, https://www.anobudelip.cz/fi le/edee/2017/09/program-hnuti-ano-provolby-do-poslanecke-snemovny.pdf.

Vandas: To, co se děje, je invaze, západní Evropa je ztracena, musíme zabránit přílivu muslimů, https://video.aktualne.cz/dvtv/vandas-to-co-se-deje-je-invaze-zapadni-evropa-je-ztracena-mu/r~edb1976caf5a11e79c7c002590604f2e/?redirected=1507954227.

Vystopení prezidenta republiky v debatě na TV Prima, http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/vystoupeni-prezidenta-republiky-v-debate-na-tvprima-202087.htm.

Vystopení prezidenta republiky v debatě v České televizi, http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/vystoupeni-prezidenta-republiky-v-debate-v-ceske
-televizi-486617.htm.

Zahraniční věci a evropská politika, https://www.ods.cz/volby2017/program/zahranicni-politika.

Zeman: Drahoš je spojen s migrací, ale inzerát byl zbytečný, https://www.novinky.cz/domaci/460968-zeman-drahos-je-spojen-s-migraci-ale-inzerat-byl-zbytecny.html.

Zeman: imigranti jsou Trojský kůň! Deportujme je na pusté ostrovy, http://tn.nova.cz/clanek/zeman-imigranti-jsou-trojsky-kun-deportujme-jena-puste-ostrovy.html.

Language: Polish

Pages: 133-150

How to Cite:

Harvard

Szyszlak, E. (2018) "Imigracja i imigranci w kampaniach wyborczych w Republice Czeskiej w 2017 i 2018 r.". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2018, pp. 133-150.

APA
Chicago