ISSUE: 1/2016

  • Volume 77
  • Number 1
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Handel jako kluczowy instrument polityki rozwojowej Unii Europejskiej

Trade As a Key Instrument of the European Union’s Development Policy

Abstract

The article is an analysis of the new European Union’s approach to the essence of development. Its central element is the emphasis on the role of trade as a key engine of economic development and growth, enabling many developing countries out of poverty. The paper was presented to the evolution of the EU’s approach to development cooperation and the analysis of trading tools introduced by the EU in relation to developing countries.

References

Handel, wzrost gospodarczy i rozwój. Dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących, KOM(2012)
22 wersja ostateczna, 27.01.2012.

Kołodziejczyk K., Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie Umów o partnerstwie gospodarczym,
Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.

Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych, www.unic.un.org.

Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002, www.un.org.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zewnętrznego wymiaru odnowionej Strategii Lizbońskiej, Dz. Urz. UE C
z 2010 r. 128/08.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych, Dz. Urz. UE L 303, 31.10.2012.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r., www.eur-lex.europa.eu.

The European Community’s Development Policy, COM(2000) 212 final, 26.04.2000.

The Paris Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action 2005/2008, www.oecd.org.

Trade and Development. Assisting Developing Countries to Benefit from Trade, Communication from the Commission to the Council and European
Parliament, COM(2002) 513 final, 18.9.2002, s. 10.

Language: Polish

Pages: 55-69

How to Cite:

Harvard

Kołodziejczyk, K. (2016) "Handel jako kluczowy instrument polityki rozwojowej Unii Europejskiej". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2016, pp. 55-69.

APA
Chicago