ISSUE: 3/2017

  • Volume 83
  • Number 3
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Grecki kryzys jako skutek kompleksowych defektów strefy euro i pakietów oszczędnościowych

Greek Crisis as a Result of a Comprehensive Defects of Euro Zone and Austerity Policy

Abstract

Global economic crisis of 2008 revealed system defects of euro zone. Common currency became a burden for a poor countries who adopted it. Without monetary policy trade balance of countries like Greece, Spain or Portugal became fragile resulting in aggravation of public debt and weakening of economy when other countries, like Germany, benefited from this unexceptionally well. Austerity policy adopted by European Union aimed for resolving the debt crisis. In reality it only deepened it even more and there’s no sign of changing the course of measures taken. Therefore, the aim of the article is to describe the mechanisms and defects of euro zone and austerity policy that caused and intensifi ed crisis in Greece and to briefly present possible solutions to it.

References

Chang H.J., 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Chang H.J., Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Chang H.J., Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.

Crouch C., Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

DiEM25, DiEM25’s European New Deal. A summary, 2017, https://diem25.org/wp-content/uploads/2017/02/170209_DiEM25_END_Summary_
ES.pdf.

Fiedor B., Od państwa regulacyjnego do aktywnej polityki prowzrostowej państwa, w: Ekonomia Przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. M. Bałtowski, PWN, Warszawa 2016.

Flassbeck H., 10 mitów kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Furceri D., Loungani P., Ostry J.D., Neoliberalism: Oversold?, MFW 2016, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/ostry.pdf.

Galbraith J.K., Holland S., Varoufakis Y., A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis, Version 4.0, 2013, https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/07/a-modest-proposal-for-resolving-the-eurozone-crisisversion-4-0-final1.pdf.

Galbraith J.K., Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy, PWN, Warszawa 2016.

Kregel J., Sześć lekcji z kryzysu strefy euro, w: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynsowska, red. K. Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015.

OECD, General government debt, 2015, https://data.oecd.org/gga/generalgovernment-debt.htm.

OECD, International Trade (MEI), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD.

Reuters, Milk row threatens to sour Greece’s latest bailout deal, 2014, http://www.reuters.com/article/us-greece-milk-idUSBREA2N19120140324.

Sawyer M., Alternatywna polityka gospodarcza dla Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynsowska, red. K. Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015.

Spiecker F., Na czym powinno polegać lepsze zarządzanie europejską Unią Gospodarczą i Walutową, w: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008.

Perspektywa postkeynsowska, red. K. Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015.

Stiglitz J.E., The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W.W. Norton & Company, Nowy Jork 2016.

The Guardian, Greek election 2015: everything you need to know, 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/greek-election-2015-
syriza-new-democracy.

Varoufakis Y., Globalny Minotaur. Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, PWN, Warszawa 2015.

Language: Polish

Pages: 59-74

How to Cite:

Harvard

Pędziński, D. (2017) "Grecki kryzys jako skutek kompleksowych defektów strefy euro i pakietów oszczędnościowych". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2017, pp. 59-74.

APA
Chicago