ISSUE: 2/2016

  • Volume 78
  • Number 2
  • 2016

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Europejska polityka sąsiedztwa – pechowa pierwsza dekada

Abstract

After 10 years in action, the European Neighbourhood Policy is in shambles. The region of ENP, seen in 2004 as a future place of democratic transformation, appears to be in 2015/16 a hotbed of wars, ethnic – religious violence, terror and massive migration. Not a single factor contributed
to ENP’s success – bad luck from the start! However, there were also internal clashes within the EU which made ENP less effective:
– appeal to common values as a base of cooperation, was politically
correct but hardly workable;
– “conditionality” method revealed weaknesses while applied without a promise of membership;
– process of ENP’s strategy planning was disturbed by transatlantic tensions over Iraq war, what had a negative impact on the quality of ENP’s strategic dimension.
Russia counteracted openly, secretly and actively and continues to keep the political/military control over the region. ENP remains an essential pillar of EU’s security but – defi nitely – time has come to reset the policy.

References

Adamczyk A., Dubel P., Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Warszawa 2014.

Barburska O., Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego UE, „Studia Europejskie CE UW” 2015, nr 4(76).

Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia UE: porażka czy sukces?, Warszawa 2014.

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999.

Cianciara A.K., Partnerstwo Wschodnie, 2009–2014, Warszawa 2014.

Competing For Infl uence: The EU and Russia in Post-Soviet Eurasia, red. R.E. Kanet, M.R. Freire, Dordrecht 2012.

Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013.

European Security Governance and the European Neighbourhood after the Lisbon Treaty, red. C. Kaunert., S. Leonard, London and New York
2013.

Fedorowicz K., Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie, CE UW”
2015, nr 4(76).

Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały (1962), Lublin 1994.

Harasimowicz A., The European Neighbourhood Policy of the EU after Enlargement 2004: Empire with a Human Face? w: Après Enlargement. Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, red. W. Sadurski et al., Florence 2006.

Harasimowicz A., European Neighbourhood Policy, 2004–2006: the growing need for a Strategy, w: The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation? red. M. Cremona, G. Meloni, European University Institute, Working Papers, Florence 2007.

Kapuśniak T., Olejarz T., Partnerstwo Wschodnie w kontekście stosunków Unia Europejska − Federacja Rosyjska, „Roczniki IEŚW” 2010, rok 8,
z. 3.

Kobzova J., Popescu N., Wilson A., Russia and EU’s Competitive Neighbourhood, w: The Great Power (mis)Management. The Russian-Georgian War and its Implications for Global Political Order, red. A. Astrov, Ashgate 2011.

Nowak B., Warunkowość jako narzędzie wpływu Unii Europejskiej na sąsiadów: przypadki Europy Środkowej i Europy Wschodniej, w: Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.

Piskorska B., Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa, Warszawa 2014.

Russia and Its Near Neighbours, red. M.R. Freire, R.E Kanet, London 2012.

Snyder T., Skrwawione ziemie: Europa wschodnia między Hitlerem i Stalinem, Poznań 2011.

Stępniewski T., ENP or ENPs? The curious web of the European Neighbourhood Policy: the Southern and Eastern Dimensions revisited, “Roczniki
IEŚW” 2015.

The Frontiers of Europe: A Transatlantic Problem? red. F. Bindi, I. Angelesc, Rome–Washington 2011.

The Great Power (mis)Management. The Russian-Georgian War and its Implications for Global Political Order, red. A. Astrov, Ashgate 2011.
Żurawski vel Grajewski P., Polska polityka wschodnia 1989–2015 – wymiar narodowy i unijny (tekst w druku, udostępniony przez autora w formie
elektronicznej).

Language: Polish

Pages: 21-36

How to Cite:

Harvard

Harasimowicz, A. (2016) "Europejska polityka sąsiedztwa – pechowa pierwsza dekada". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2016, pp. 21-36.

APA
Chicago