ISSUE: 3/2017

  • Volume 83
  • Number 3
  • 2017

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Designing Defensible Spaces in Large Cities. Outlooks for Polish Urban Areas

Abstract

Disappointment with low effectiveness of resocialization and the crime rates in American cities led to formulation of alternative theories concerning crime prevention. One of these theories – the Defensible Space concept created by Oscar Newman, was based on the assumption that urban design can create suitable conditions for increase in crime or, on the contrary – prevent illegal acts from happening. The goal of this article is to analyse the concept of Defensible Space and the main factors conditioning its creation, as well as the possibility of implementing Newman’s postulates in Polish urban environment.

References

Angel S., Discouraging Crime through City Planning, Berkeley 1968.

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Warsaw 1998.

Bartoszewicz D., Majewski J.S., Zamknięte osiedla, czyli getta dla bogatych, http://wyborcza.pl/1,75248,2785902.html.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2004.

Bell P., Greene T., Fisher J., Psychologia środowiskowa, Gdańsk 2004.Czarnecki B., Siemiń

ski W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warsaw 2004.

Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Szczytno 2010.

Goodman N., Wstęp do socjologii , Poznań 1997.

Hall E., The Hidden Dimension, New York 1990.

Hillier B., Can Streets Be Made Safe, „Urban Design International”, no. 9/2014.

Kellig G., Coles C., Wybite szyby: jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.

Kossowska A. Przestępczość na terenie wielkiego miasta, in: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce , ed. J. Jasiński, Wrocław 1976.

Newman O., Creating Defensible Space, New York 1996.

Newman O., Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design, New York 1972.

Newman O., Design Guidelines for Creating Defensible Space, Washington 1976.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.  in: Central Statistical Office of Poland.

Statistical Information and Elaborations, Warsaw 2014, http://n 2stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2014-r-,7,11.html.

Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [Development of Cities in Poland, An Introductory Report by the Ministry of Regional Development], Ministry of Regional Development, Warsaw 2010.

van Soomeren P., Safe and Secure Cities. The Physical Urban Environment and Reduction of Urban Insecurity. A General Introduction, Amsterdam
1996.

Language: English

Pages: 215-229

How to Cite:

Harvard

Kowalczyk, J. (2017) "Designing Defensible Spaces in Large Cities. Outlooks for Polish Urban Areas". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 3/2017, pp. 215-229.

APA
Chicago