ISSUE: 4/2015

  • Volume 76
  • Number 4
  • 2015

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

Bezpieczeństwo ekonomiczne Rosji w warunkach sankcji gospodarczych UE w kontekście posiadanych międzynarodowych przewag konkurencyjnych

Russia’s Economic Security in the Face of EU Economic Sanctions in the Context of Russia’s International Competitive Advantages

Abstract

The main goal of this paper is to discuss Russia’s economic security amid the economic sanctions imposed on it by the European Union in 2014 in response to Russia’s annexation of Crimea and its support for the separatist forces in eastern Ukraine. According to the thesis put forward in the paper, over the course of the last two years (2014–2015) a noticeable decline in Russia’s economic security has been observed, as evidenced by its growing macroeconomic instability. Undisputedly, one of the main causes is the existing dysfunctional, raw material-based model of the Russian economy, the consequence of which are among others high vulnerability to fluctuations on international raw material markets, low efficiency of state institutions as such as well as low international competitiveness. The economic sanctions imposed on Russia by the EU have had an indirect, rather than a direct, impact on macroeconomic stability and thus on Russia’s economic security; what is more, in the long-run they might adversely affect the international competitiveness of the Russian economy, which could also further infl uence its economic security.

References

Aris B., Impact of Sanctions on Russia: An Assessment, “Policy Brief, European Leadership Network”, June 2014.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, SGH, Warszawa 2006.

Bond I., Odendahl Ch., Rankin J., Frozen: The politics and economics of sanctions against Russia, Centre for European Reform, March 2015.

Covi Giovanni, Dutch Disease and Sustainability of the Russian Political Economy, “USAEE Working Paper”, No. 14-180.

Dobrynskaya V., Turkisch E., Is Russia sick with the Dutch disease?, CEPII, “Working Paper”, No. 20/2009.

Domanis M., Is Russia Suffering From Dutch Disease?, “Forbes”, 22.06.2012, http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/06/22/is-russia-suffering-from-dutch-disease/ [dostęp: 12.05.2014].

Dreyer I., Popescu N., Do sanctions against Russia work?, European Union Institute for Security Studies, December 2014.

Economic Security. Neglected Dimension of National Security?, red. S.R. Ronis, Institute for National Studies, National Defense University, Washington 2011.

Falkowski K., Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym Rosji, w: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 27–49.

Falkowski K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, SGH, Warszawa 2013, s. 114.

Falkowski K., Wybrane determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państw obszaru poradzieckiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Zeszyt 4, Rok 11(2013), s. 25–43.

Fisher E., Korekta rosyjskiego budżetu na 2015 rok: próba utrzymania status quo, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-18/korekta-rosyjskiego-budzetu-na-2015-rok-proba-utrzymania-status-quo [dostęp: 15.10.2015].

How Russia Is Lowering Its Food Prices, https://www.stratfor.com/analysis/how-russia-lowering-its-food-prices [dostęp: 16.10.2015].

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Losman D., Economic Security. A National Security Folly?, “Policy Analysis” No. 409/2001.

Marioni M., The cost of Russian sanctions on Western economies, w: The Sanctions on Russia, “BOW Group Research Paper”, August 2015, s. 16–32.

Putin Signs Russian Budget for Next Year Based on $100 Oil Price, The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/business/article/putin-signs-russian-budget-for-next-year-based-on-100-oil-price/512521.
html [dostęp: 12.06.2015].

Putin urges to fill Russian market with domestic food quickly, https://www.rt.com/business/251989-russia-agriculture-minister-products/ [dostęp: 15.10.2015].

Raś M., Rosyjskie zaangażowanie na Ukrainie i jego wpływ na sytuację społeczno-polityczną w Federacji Rosyjskiej, w: Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną w Rosji i jej relacje z Zachodem, Raport Fundacji Amicus Europae, Warszawa 2015, s. 3–15.

Russia’s Black Tuesday, “The Economist”, http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2014/12/market-turmoil [dostęp: 21.10.2015].

Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.

Stępniewski T., Cele rosyjskiej inwazji i okupacji na Ukrainie oraz reakcja Zachodu i Europy Środkowej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Zeszyt 5, Rok 12(2014), s. 13–24.

Стемпневски Т., Украина в политике Европейского Союза, НАТО и Российской Федерации, w: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, red. A. Гиль, T. Стемпневски, Институт Центрально-Восточной Европы, Люблин–Львов–Киев 2013, s. 9–28.

The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum, Geneva 2015.

Unia Europejska przedłuża sankcje gospodarcze za aneksję Krymu, http://www.forbes.pl/ue-przedluza-sankcje-gospodarcze-za-aneksjekrymu,artykuly,196133,1,1.html [dostęp 20.10.2015].

Language: Polish

Pages: 153-172

How to Cite:

Harvard

Falkowski, K. (2015) "Bezpieczeństwo ekonomiczne Rosji w warunkach sankcji gospodarczych UE w kontekście posiadanych międzynarodowych przewag konkurencyjnych". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2015, pp. 153-172.

APA
Chicago