ISSUE: 2/2021

  • Volume 25
  • Number 2
  • 2021

Subscribe NEWSLETTER

Studia Europejskie –
Studies in European Affairs

ISSN: 1428-149X
e-ISSN: 2719-3780

Ccbync License

License

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

“A Europe of Homelands or Homeland Europe” – Contemporary Limitations of the Idea of the Federalisation of the European Union

Abstract

In this article, the author touches on the evolution of the European integration process, trying to capture the essence of the idea of federalisation on the way to the creation of the European Union. The theoretical narrative within federal thoughts is complemented by contemporary limitations both in the formal acceptance of the idea of federalisation of the European Union and in the informal “pole organizing the imagination” as mentioned by T. Mazowiecki. The main narrative, therefore, concerns the division of the field of EU integration between the analysis of structural limitations of the idea of federalisation of the European Union, including the system and jurisdictions of nation states, as well as ideational limitations, individual approach of the Member States to the integration process or the electoral success of Eurosceptics.

References

Austriacy zarobili na nieszczęściu Grecji, https://wgospodarce.pl/informacje/ 53049-austriacy-zarobili-na-nieszczesciu-grecji (access 5.02.2021).

Bóka É., Rethinking the role of the federalist ideas in the construction of Europe, https://www.eva-boka.name/fi les/pdf/RethinkingTheRole.pdf (access 12.12.2020).

Borkowski P.J., Federalizm a budowanie jedności Europy, „Studia Europejskie”, no. 2/2006.

Burgess M., Federalism and European Union: the building of Europe, 1950– 2000, Routledge, London 2000.

Chmiel J., Polskę czeka szantaż ze strony UE? Polska może nie mieć swojego komisarza w Unii Europejskiej!, https://www.stefczyk.info/2019/04/30/ polske-czeka-szantaz-ze-strony-ue-polska-moze-nie-miec-swojegokomisarza-w-unii-europejskiej/ (access 25.01.2021).

Commission Regulation (EC) no 2257/94 of 16 September 1994 laying down quality standards for bananas, OJ L 245, Brussels 20.09.1994.

Coudenhove-Kalergi R., Appeal to all Europeans, 28 April 1947, in: Documents on the history of European integration 4. transnational organizations and political parties and pressure groups in the struggle for European Union, 1945–1950, eds. W. Lipgens, W. Loth, De Gruyter, Berlin–New York 1991.

Coudenhove-Kalergi R., Pan-Europa, Pan-Europa Verlag, Wien 1923.

Coudenhove-Kalergi R., Praktischer idealismus: adel-technik-pazifi smus, Paneuropa Verlag, Wien–Leipzig 1925.

Council Decision no 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime, O.J. L 63/1, 6.3.2002, Brussels 28.02.2002.

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfi kowania walki z poważną przestępczością, Bruksela 28.02.2002 r. Dlaczego UE się sypie? Holandia i Nexit, https://pl.sputniknews.com/opinie/ 201608223745558-ue-eurosceptyzm-holandia-nexit/ (access 27.02.2021).

Does it make sense to refer to EU officials as „unelected bureaucrats”?, https:// www.economist.com/the-economist-explains/2017/07/14/does-itmake-sense-to-refer-to-eu-offi cials-as-unelected-bureaucrats (access 25.01.2021).

Eberhard P., Koncepcje federacyjne Milana Hodžy, „Przegląd Geograficzny”, no. 88(2)/2016, DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5.

Estevens J., Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies, „Comparative Migration Studies”, no. 1/2018, DOI: https://doi.org/ 10.1186/s40878-018-0093-3.

Fabbrini S., Which European Union? Europe after the euro crisis, Cambridge University Press, Cambridge 2015, DOI: https://doi.org/10.1017/ CBO9781316218945.

Graczyk M., Pomysł na Europę pilnie poszukiwany – wywiad z prof. Janem Zielonką, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/interview/pomyslna-europe-pilnie-poszukiwany-wywiad-z-prof-janem-zielonka/ (access 27.02.2021).

Grzeszczak R., Federalizacja systemu Unii Europejskiej, in: Quo vadis Europo III?, eds. E. Piontek, K. Karasiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.

Jaskulski A., Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 6/2012, DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2012.6.15.

Kaźmierczak K., Niemcy wstrzymały maseczki zakupione przez Włochów z Chin, https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/europa-zachodnia/niemcy-wstrzymaly-maseczki-zakupione-przez-wlochow-z-chin/ (access 20.02.2021).

Kinsky F., Federalizm. Model europejski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska – proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, IURIS – Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2006.

Lépine F., A journey through the history of federalism: is multilevel governance a form of federalism?, „Europe en formation: les cahiers du fédéralisme”, no. 363(1)/2012, DOI: https://doi.org/10.3917/eufor.363.0021.

Master M., Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach programowych oraz w praktyce polskiej polityki integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Mazowiecki T., Dylemat, który organizuje debatę o Europie, Pierwsze Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, Uniwersytet Warszawski, https://www.youtube.com/watch?v=Ix0JWVLDOAg (access 23.10.2020).

Mucha-Leszko B., Jarosz-Angowska A., Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncepcji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomias”, no. 84(2)/2014, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.69.

O’Toole F., Brexit is being driven by English nationalism. And it will end in self-rule, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/18/ england-eu-referendum-brexit (access 27.02.2021).

Pandemia koronawirusa. Unia podzielona w sprawie odpowiedzi na kryzys, https://forsal.pl/artykuly/1464269,pandemia-koronawirusa-uniapodzielona-w-sprawie-odpowiedzi-na-kryzys.html (access 1.04.2021).

Parzymies S., Czy możliwa jest europejska federacja państw narodowych?, „Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny”, no. 7/2012.

Ping Chan S., Germany pleads with UK to remain in EU to fight red tape, „Daily Telegraph”, 15.07.2015, https://www.telegraph.co.uk/finance/ economics/11718554/Germany-pleas-with-UK-to-remain-in-EU-tofi ght-red-tape.html (access 1.02.2021).

Referendum w sprawie członkostwa w UE, https://skandynawiainfo.pl/ referendum-w-sprawie-czlonkostwa-w-ue/ (access 1.04.2021).

Rosenau J.N., Governance in a new global order, in: The global transformation reader, eds. D. Held, A.G. McGrew, Polity Press, Cambridge 2003.

Rosse T.G., Systemowe uwarunkowania kryzysu strefy euro, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35518/015.pdf (access 2.02.2021).

Ruszkowski J., Państwo poza państwem. Wstępna konceptualizacja procesu przesuwania władzy państwa na otoczenie pozapaństwowe, in: Państwo w czasach zmiany, eds. M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Saurugger S., The European Union and federalism: possibilities and limits, „Formes d’Europe. Forms of Europe, Economica”, no. 218/2018.

Schwimmer W.G., The European dream, Continnum, London–New York 2004.

Sienko N., Czeska debata wokół kryzysu migracyjnego w przekazie i dyskursie medialnym, „Kultura – historia – globalizacja”, no. 25/2019.

Sienko N., Europejski Urząd Policji – działania operacyjne na rzecz przeciwdziałania nielegalnej migracji i handlu ludźmi, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, no. 26/2017.

Stochmal M., Sokołowska A., Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Europie. Węgry i Niemcy wyłamały się z mechanizmu wspólnych zakupów, https://pulsmedycyny.pl/szczepieniaprzeciwko-covid-19-w-europie-wegry-i-niemcy-wylamaly-sie-zmechanizmu-wspolnych-zakupow-1107808 (access 20.02.2021).

Theresa May’s Brexit speech at London’s Lancaster House, 17.01.2017, https://www.youtube.com/watch?v=o0rRnTFJszU (access 27.02.2021).

Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne, eds. M. Gwóźdź-Lasoń, S. Miklaszewicz, K. Pujer, Exante, Wrocław 2017.

Visvizi A., Niebezpieczne związki, czyli Niemcy i Grecja w dobie kryzysu, „Biuletyn Niemiecki”, no. 58/2015.

Visvizi A., The eurozone crisis in perspective: causes and implications, in: The eurozone crisis: implications for Central and Eastern Europe, eds. A. Visvizi, T. Stępniewski, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, no. 10(5)/2012.

Where do EU countries stand on migration?, https://www.dw.com/en/wheredo-eu-countries-stand-on-migration/a-44356857 (access 17.02.2021).

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Language: English

Pages: 29-48

How to Cite:

Harvard

Sienko, N. (2021) "“A Europe of Homelands or Homeland Europe” – Contemporary Limitations of the Idea of the Federalisation of the European Union". Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2/2021, pp. 29-48. DOI: 10.33067/SE.2.2021.2

APA
Chicago